0
اجرای حکم دادگاه

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

حال می خواهیم در خصوص اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

اجرای حکم دادگاه

کسی که از اجرای حکم د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر مورد‌‌ حضانت و سرپرستی کودک خود‌‌د‌‌اری نماید‌‌ یا مانع اجرای آن شود‌‌ یا از بازگرداندن‌‌ کودک خودداری نماید، براساس تقاضای ذینفع و به د‌‌ستور د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازد‌‌اشت می ‌شود‌‌.

ادامه مطلب …
0
حضانت فرزند پس از طلاق

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

در این مقاله قصد داریم در خصوص حضانت فرزند پس از طلاق را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

حضانت فرزند پس از طلاق

کسی که از اجرای حکم د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر مورد‌‌ حضانت و سرپرستی کودک خود‌‌د‌‌اری نماید‌‌ یا مانع اجرای آن شود‌‌ یا از بازگرداندن‌‌ کودک خودداری نماید، بر اساس تقاضای ذینفع و به د‌‌ستور د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازد‌‌اشت می ‌شود‌‌.

ادامه مطلب …
0
تأثیر رابطه نامشروع

تأثیر رابطه نامشروع زن بر حضانت و سرپرستی فرزند

تأثیر رابطه نامشروع زن بر حضانت و سرپرستی فرزند

در این مقاله می خواهیم درباره تأثیر رابطه نامشروع زن بر حضانت و سرپرستی فرزند را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم.

در صورتی که حضانت و سرپرستی فرزند به هر دلیلی مانند طلاق و جدایی و یا فوت شوهر بر عهده مادر باشد و در زمان نگهداری و سرپرستی فرزند، ازدواج نماید یا محجور (مجنون، سفیه، صغیر) شود و یا اینکه در رابطه با فرزند خود دچار سوء معاشرت (بدرفتاری) شود، حضانت فرزند از او گرفته می‌شود.

ادامه مطلب …
0
مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه است

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه است؟

در این مقاله می خواهیم در مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

اگر زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند:

اگر زن و شوهر ایرانی هر دو مقیم و ساکن خارج از کشور باشند، چنانچه قصد طلاق توافقی داشته باشند، بهترین کار این است که هر دو به سفارت، کنسولگری یا دفتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور مراجعه کنند. در بیشتر مواقع غیرحضوری هم ممکن است، وکالت در جدایی را از طریق پست ارسال کنند تا وکیل از آن طریق رأی توافقی را از دادگاه دریافت و سپس در دفترخانه طلاق ثبت رسمی کند. همچنین مدارک را برای زن و شوهر متقاضی ارسال کند. که مدارک شامل: (طلاق‌نامه‌، شناسنامه‌های زوجین که مهر طلاق خورده باشد).

ادامه مطلب …
0
واخواهی از حکم غیابی طلاق

واخواهی از حکم غیابی طلاق چگونه است

واخواهی از حکم غیابی طلاق چگونه است؟

کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، موضوع واخواهی از حکم غیابی طلاق را بحث و بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می دهیم ما را همراه نمایید.

ادامه مطلب …
0
مطلقه به چه کسی گفته می‌شود

مطلقه به چه کسی گفته می‌شود

مطلقه به چه کسی گفته می‌شود؟

در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه مطلقه به چه کسی گفته می‌شود را که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.

مطلقه از ارکان طلاق است که در مطلب گذشته به آن اشاره کردیم. ارکان طلاق عبارتند از: طلاق دهنده یا مطلق (مرد)، طلاق داده شده یا مطلقه (زن)، صیغه طلاق و اشهاد (شاهد بودن دو مرد عادل)

مطلقه به زنی گفته می‌شود که طلاق داده شده است.

شرایط مطلقه بودن

مطلقه دارای پنج شرط می‌باشد که عبارتند از:

1- مطلقه باید زن باشد.

2- او باید زن دائمی باشد.

3- زن از حیض و نفاس پاک باشد.

4- شرط چهارم تعیین است.

5- زن در طهر (پاکی) مواقعه (آمیزش) نباشد.

شرط اول: (مطلقه زن باشد).

پس اگر کسی را که وطی به ملک شده است را طلاق دهد صحیح نیست یا اگر زن غریبه را طلاق دهد هر چند بعد از مدتی با او ازدواج نماید و همچنین اگر معلق باشد مثلاً بگوید اگر زن گرفتم او مطلقه است صحیح نمی‌باشد.

شرط دوم: (اینکه زن دائمی باشد)

یعنی زنی که همسر موقتی مرد است (متعه) طلاق داده نمی‌شود، بلکه جدایی بین آنها با اتمام مدت و یا با بخشش مدت از سوی شوهر است.

شرط سوم: (زن از حیض و نفاس پاک باشد)

در صورتی که شوهر با او نزدیکی کرده باشد و باردار هم نباشد، شوهرش هم نزد او حاضر باشد پس اگر یکی از این قیود سه‌گانه محقق نشود، به نحوی که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد یا اینکه زن باردار باشد، یا شوهرش غایب باشد طلاق و جدایی چنین زنی در حال حیض و نفاس صحیح است.

* نکته: البته فقها در تعیین حد غیبت که مجوز طلاق و جدایی می‌باشد اختلاف نظر ندارند، و بهترین قول بیان شده آن است که باید مدتی بگذرد که علم و یا ظن و گمان حاصل شود که زن از پاکی طهارتی که شوهرش در آن طهر و پاکی با او نزدیکی نکرده است به طهارت دیگر منتقل شده باشد.

همچنین زمان طهارت و پاکی از یک طهارت به طهارت دیگر مختلف است و بستگی به عادت زنان دارد و به همین دلیل است که روایات در تعیین این مدت، مختلف ذکر شده است.

ولی اگر شوهر به حیض بودن او در هنگام طلاق علم داشته باشد طلاق باطل خواهد بود.

* نکته: اگر مردی به خاطر زندانی بودن و مانند آن نمی‌تواند از وضعیت همسرش مطلع و آگاه شود گرچه حاضر باشد در حکم غایب است.

شرط چهارم: (تعیین است)

شوهر هنگام طلاق باید زنی را که قصد دارد طلاق دهد در لفظ و به زبان و یا در نیت معین نماید. یعنی اگر شوهر در صورت تعدد زوجات (زن‌ها) قصد طلاق یکی از زنانش را داشته باشد به طور غیرمعین طلاق دهد طلاق او باطل خواهد بود. چون طلاق و جدایی امر معینی است و باید محل معینی هم داشته باشد و همچنین مطلقه (زن) نیاز به عده نگه داشتن دارد و اگر معین نباشد پس چه کسی باید عده نگه دارد؟

شرط پنجم: (زن در طهر مواقعه نباشد)

زن باید در طهر و پاکی مواقعه (آمیزش) نباشد مگر اینکه زن یائسه یا باردار باشد.

مخاطبان گرامی می توانید جهت مشاوره به صورت تخصصی درباره مطلقه به چه کسی گفته می‌شود با وکیل طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

واخواهی از حکم غیابی طلاق چگونه است

0
تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف چیست

تابعیت مضاعف چیست؟

حال قصد داریم تابعیت مضاعف را طبق نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، که بررسی شده در اختیار خوانندگان و کاربران قرار می دهیم ما را همراهی نمایید.

تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است، یعنی شخص در حالی که تابع دولتی است، تابعیت دولت یا دولت‌ های دیگری را نیز دارا است.

در واقع شخصی که بیش از یک تابعیت دارد دارای یک وضعیت غیرعادی می ‌باشد. به این دلیل که تابعیت منشأ حقوقی تکالیف فرد در برابر آن کشور است، و در تابعیت دوگانه فرد به طور همزمان شهروند دو کشور مختلف می ‌باشد و با توجه به قوانین دارای گذرنامه هر دو کشور می ‌باشد.

ادامه مطلب …
0
گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

در این مقاله می خواهیم به موضوع گواهی عدم امکان سازش که مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم با ما همراه باشید.

یکی از موارد اساسی در طلاق و جدایی زوجین (زن و شوهر) امکان عدم سازش میان زن و شوهر است. در واقع وقتی ازدواج به مرحله ‌ای برسد که ادامه‌ آن برای زن و شوهر ناممکن باشد قانون شرایطی را برای اقدام به طلاق و جدایی پیش‌بینی کرده است.

اولین مرحله برای ثبت طلاق دریافت گواهی عدم امکان سازش می ‌باشد.

ادامه مطلب …
0
حضانت فرزندان در طلاق توافقی

حضانت و سرپرستی فرزندان در طلاق توافقی

حضانت و سرپرستی فرزندان در طلاق توافقی

حال می خواهیم در این مقاله به بررسی حضانت فرزندان در طلاق توافقی که مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، صورت گرفته شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد.

حضانت و سرپرستی فرزندان در طلاق توافقی به چه صورت است؟

حضانت و فرزندان برای پدر و مادر یک حق و تکلیف است و هیچ یک از آنها نمی‌ توانند از زیر بار مسئولیت حضانت فرزندان شانه خالی کنند و حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را نپذیرند.

ادامه مطلب …
0
دادخواست مطالبه نفقه

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

این مقاله اختصاص داده شده است به موضوع دادخواست مطالبه نفقه که زیر نظر موسسه حقوقی کیانداد ، زیر نظر کارشناسان مجرب بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

ادامه مطلب …
۱ ۲