بازداشت مرد به علت عدم پرداخت مهریهدر صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر و قطعی شده و اجرائیه هم ابلاغ شود مرد مهریه را نپردازد و مالی هم از او در دسترس نباشد، چه راهکاری برای الزام زوج به پرداخت مهریه وجود دارد؟

درصورتی که مرد بعد از محکومیت

به پرداخت مهریه و صدور اجرائیه از پرداخت امتناع نماید و به مال او هم دسترسی نباشد، به تقاضای زن و با دستور دادگاه مرد بازداشت می‌شود.

در صورتی که زوج به دلیل نپرداختن مهریه زندانی شود، بازداشت او مدت خواهد بود؟

در صورت مطالبه مهریه و نپرداختن مهریه، مرد اگر مالی نداشته باشد می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به (اعسار از پرداخت مهریه) ، به دادگاه صادرکننده حکم محکومیت به پرداخت مهریه، تقدیم کند، دادخواست اعسار را می‌توان بعد از قطعیت حکم، قبل از بازداشت یا بعد از بازداشت دادگاه تقدیم نمود. دادگاه به ادعای اعسار او خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید، چنانچه دادگاه مرد را معسر تشخیص دهد حکم اعسار او از پرداخت محکوم‌به یا ترتیب پرداخت مهریه موضوع حکم به اقساط را صادر می‌نماید (مثلاً ماهانه دو سکه  و یا هر دو ماه یک سکه بهار آزادی یا قیمت ریالی آن) رأی صادره پس از قطعی شدن قابل اجرا است.

آیا با پرداخت اقساطی مهریه مرد از بازداشت آزاد می شود؟

به گفته وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد در صورتی که حکم به قبول اعسار صادر شده باشد پس از قطعیت آن زوج آزاد می‌شود و اگر حکم به پرداخت مهریه به اقساط صادر شود پس از پرداخت قسط اول آزاد خواهد شد. بدیهی است با سررسید اقساط بعدی اگر مرد به وظیفه خود عمل نکند مجدداً به تقاضای زن بازداشت می‌شود تا اقساط سررسید شده را پرداخت نماید. و در صورتی که دادخواست اعسار مرد پذیرفته نشود، مرد بازداشت خواهد ماند و بازداشت او مقید به مدت خاصی نیست اما مرد با گذشت مدتی می‌تواند با استناد به وضعیت مالی جدید خود، مجدداً دادخواست اعسار مطرح نماید.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رسیدگی به کدام جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

در صورتی که مهریه از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته شود، آیا با عدم پرداخت مهریه توسط مرد و عدم دسترسی به اموال او، امکان بازداشت زوج وجود دارد؟

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به احکام صادره از دادگاه‌ها بوده و بعد از صدور اجرائیه دادگاه و عدم دسترسی به اموال زوج با درخواست ذینفع و دستور دادگاه نامبرده بازداشت می‌شود و تسری به اجرائیه‌های ثبتی ندارد.

توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام حقوقی در زمینه مطالبه مهریه مطالبه نفقه استردادجهیزیه حضانت فرزندان طلاق توافقی طلاق خلع طلاق از طرف زن طلاق از طرف مرد با وکیل طلاق و وکیل خانواده موسسه حقوقی کیانداد مشاوره کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *