0
تعریف عقد بیمه و اوصاف حقوقی آن

عقد بیمه و اوصاف حقوقی

تعریف عقد بیمه و اوصاف حقوقی آن

مقاله ای که در پیش رو دارید در خصوص عقد بیمه و اوصاف حقوقی زیر نظر وکلای متخصص موسسه حقوقی کیانداد گردآوری شده با ما همراه باشید.

بیمه یک عقد و قرارداد است بیمه را جزء عقود معین محسوب می‌کنیم زیرا نام و شرایط آن در قانون به صراحت آمده است. (قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

ادامه مطلب …