0
زمان شروع و پایان کودکی

زمان شروع و پایان کودکی

شروع و پایان دوران کودکی چه زمانی است؟

حال مقاله زمان شروع و پایان کودکی را مطابق با نظریه  کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی کرده و در اختیار مخاطبان و کاربران عزیز قرار می دهیم.

زمان شروع و پایان کودکی

آغاز کودکی، با انعقاد نطفه آغاز می‌ گردد. لذا برابر مقررات، از زمان انعقاد نطفه، حمایتهای قانونی از کودک شروع می ‌شود.

ادامه مطلب …