0
ساختار بیمه مرکزی ایرانساختار بیمه مرکزی ایران

ساختار بیمه مرکزی ایران

ساختار بیمه مرکزی ایران

این موضوع به ساختار بیمه مرکزی ایران مطابق با نظریه وکلای متخصص و با تجربه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده شده با ما همراه باشید.

ماده 5 قانون ساختار بیمه مرکزی ایران

در ماده اول قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 آمده: (به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر ساختار بیمه مرکزی در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌گردد ) مطابق ماده 5 همان قانون بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و تکالیف و همچنین اختیاراتی است که عبارتند از:

ادامه مطلب …