0
قانون کار

انواع کار در قانون کار

انواع کار در قانون کار

 این مقاله به بررسی انواع کار در قانون کار که زیر نظر موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده اختصاص یافته است همراه ما باشید.

کار روز:

کار روز کارهایی است که در قانون کار زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 (ساعت 10 شب) می‌باشد. (ماده 53 قانون کار)

ادامه مطلب …