0
انجمن صنفی کارگران

انجمن صنفی کارگران

انجمن صنفی کارگران

 این مقاله اختصاص داده شده است به معرفی انجمن صنفی کارگران که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده می پردازیم عزیزان مخاطبان و کاربران همراه ما باشید.

انجمن صنفی کارگران چه وظایفی دارد؟

اگر بخواهیم وظایف انجمن صنفی کارگران را بررسی کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب …
0
حقوق کار

آنچه درباره حقوق کار باید بدانیم

آنچه درباره حقوق کار باید بدانیم

 حال در این مقاله می خواهیم حقوق کار را که طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده در این جا بازگو کنیم مخاطبان و کاربران عزیز ما را همراهی نمایید.

حقوق کار مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست به نحوی که انجام کار به وسیله کارگر همراه با تبعیت او از کارفرما می‌باشد. چنین مقرراتی کارگر را مکلف به تبعیت از دستورات کارفرما قرار داده است.

ادامه مطلب …