0
تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج با مرد خارجی

تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج با مرد خارجی

تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج با مرد خارجی

هرگاه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، تابعیت زوجه (زن) برقرار خواهد ماند. مگر در شرایطی که بر اساس قوانین کشور زوج (مرد)، بر اساس ازدواج، تابعیت کشور شوهر به زن تحمیل شود که البته در این شرایط هم تابعیت زن با تمامی امتیازات و حقوق پس از فوت و یا جدایی از شوهر غیرایرانی خود، مجدداً برقرار خواهد شد.

فقط باید زن درخواستی همراه با برگه گواهی فوت شوهر و یا سند طلاق را به وزارت خارجه ارائه دهد.

انتخاب تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج با مرد خارجی

در صورتی که بر اساس قوانین تابعیت کشور زوج (مرد)، زن در میان حفظ تابعیت اصلی و یا تابعیت زوج حق انتخاب داشته باشد و بخواهد تا از تابعیت و حقوق شهروندی کشور همسرش برخوردار شود، می‌تواند با در دست داشتن مدارک مناسب و موجه درخواست خود را به وزارت خارجه کشور ببرد.

اگر تقاضانامه کتبی از دلایل مناسب و مطلوبی برخوردار باشد، امکان دارد تا وزارت خارجه با این درخواست موافقت نماید.

محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول پس از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

در صورتی که زن‌ ایرانی با ازدواج با مرد خارجی، از تابعیت بیگانه (شهروندی خارجی) برخوردار شود، از حق داشتن اموال غیرمنقول (اموال غیرقابل جابجایی مانند خانه و زمین) که موجب سلطه اقتصادی خارجی می‌شود، محروم خواهد شد.

وظیفه وزارت کشور در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

  • فرم‌ها، تعهدنامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های مورد نظر در ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی از سوی وزارت کشور تأمین می‌گردد.
  • بر اساس قانون، وزارت کشور می‌تواند با موافقت وزیر خارجه کشور به مأموران سیاسی و کنسولی ایران در خارج از مرز و همچنین استانداری‌ها و فرمانداری‌ها این اختیار را دهد که در صورت پیروی از مقررات آیین‌نامه، پروانه زناشویی را در محل صادر نمایند و در ادامه مراتب را به ثبت احوال کشور اعلام نماید.
0
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اجازه‌ی دولت (وزارت کشور)

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اجازه‌ی دولت (وزارت کشور)

  • بر اساس ماده 17 قانون ازدواج، مرد خارجی در صورت عدم کسب اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال خواهد بود.
  • همچنین عدم ثبت ازدواج بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات تعیین شده در آن می‌باشد. بر اساس مواد 5، 6 و 7 قانون مدنی، اتباع بیگانه (شهروندان خارجی) نیز در این مورد، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند.
  • همچنین بر اساس بند 1 ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال، دادگاه‌های ایرانی با رعایت ماده 1060 قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور خودداری کرده و با توجه به آنکه، بر اساس بند 3 همان ماده، جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسلامی، در شمار جرائم عمومی هستند. لذا در صورتی که دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرائم برخورد کنند، مکلفند بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این جرم رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
  • بر اساس بند 184 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم کسب اجازه از وزارت کشور توسط مرد خارجی در ازدواج با زن ایرانی، از ثبت موضوع عقدنامه در گذرنامه (پاسپورت) خودداری نمایند.

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورت کسب اجازه از وزارت کشور

در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورت رعایت ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، بر اساس بند 185 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، اعلامیه‌ای شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج (مرد)، شماره گذرنامه (پاسپورت) زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه‌نامه ازدواج به عمل آمده بر اساس ماده 17 قانون ازدواج، اقامتگاه (محل سکونت) زوجین (زن و شوهر) و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن به وسیله ثبت محل به نیروی انتظامی مربوطه ارسال و این مرجع، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.

* نکته: کسب اجازه از وزارت کشور برای ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، شرط صحت و درستی عقد نبوده و دریافت شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده‌اند، بدون اشکال است.

0
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

شرایط ازدواج نوعی عقد محسوب می‌شود که بر اساس آن هر دو طرف (زن و مرد) می‌توانند شخصی را تا جایی که مخالف با قواعد امری نباشد، انتخاب نماید.

از همین رو، بر اساس قانون این اختیار به زنان اصیل ایرانی داده شده است تا زمانی که انتخاب آنها با قواعد امری مخالف نباشد، می توانند عملکردی آزادانه داشته باشند. ازدواج با اتباع بیگانه (شهروندان خارجی) از جمله این اختیارات است.

از آنجایی که ممکن است در این نوع از ازدواج امنیت داخلی کشور به دلیل ورود یک عنصر خارجی به آن تحت تأثیر قرار گیرد، قانون‌گذار چند شرط برای این کار در نظر گرفته است که طرفین باید پیش از شرایط نکاح و (ازدواج) به این شروط توجه داشته باشند.

همچنین علاوه بر مورد گفته شده در بالا، مسئله دین اتباع خارجی نیز در امر شرایط نکاح مطرح است. قانون‌گذار در این قسمت نیز شروطی را اعلام کرده است که باید پیش از عقد بدان توجه شود.

شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

  • بر اساس ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن‌ ایرانی با مرد تبعه‌‌ی بیگانه (مرد خارجی) در مواردی هم که مانع‌ قانونی ندارد، نیازمند اجازه‌‌ی مخصوص از طرف دولت است. چنانچه زنان ایرانی بدون کسب اجازه از دولت به شرایط نکاح چنین مردانی در آیند، دادگاه ایران هیچ گونه عملکردی در قبال آنان نخواهد داشت.

بر اساس آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی این اجازه به وزارت کشور داده شده است تا پروانه نکاح زنان ایرانی با مردان اتباع خارجی را صادر نماید.

  • در صورتی که زن ایرانی مسلمان باشد و مرد خارجی به دینی دیگر گرایش داشته باشد، ازدواج آنها از دید قانون ممکن نیست. مگر اینکه زوج در ادامه راه دین مبین اسلام را برگزیند.

در صورتی که زن ایرانی بدون توجه به قانون کشور، به نکاح مردی غیرمسلمان درآید، دادگاه‌های ایرانی هیچ گونه عملکردی در قبال آنها نخواهند داشت. زیرا از دید دادگاه‌های کشور این شرایط  انها نافذ و صحیح نمی‌باشد.