دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

نیابت(وکالت)دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت به دادسراهای عمومی وانقلاب‌اسلامی

نیابت (وکالت) دادسراهای ویژه روحانیت به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی بر اساس ماده 29 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت ، به دلیل گستردگی ... ادامه مطلب