دعوای وصول طلببه گفته مشاورین و وکلای موسسه حقوقی کیانداد در پاسخ به این سوال که خواسته دعوای وصول طلب چیست؟باید گفت : خواسته دعوا، آن چیزی است که خواهان از طریق قانونی آن را از خوانده می‌خواهد. خواسته ممکن است مطالبه وجه یا مالی یا الزام به انجام کاری باشد.

با توجه به اینکه تصمیم‌گیری دادگاه یا شورا فقط و فقط براساس ستون یا قسمت خواسته دعوا است لذا تنظیم صحیح و دقیق آن نیاز به آگاهی حقوقی دارد.

بنابراین حتی‌المقدور این است از دادخواست باید توسط اشخاص مطلع یا وکلای دادگستریو یا با مشاوره گرفتن از آنها تکمیل و تنظیم شود. چون عدم رعایت ضوابط و مقررات حقوقی در تعیین خواسته، ممکن است موجب ابطال دادخواست یا رد دعوا یا عدم استماع دعوا از سوی دادگاه شود.

بعد از پی‌بردن به اهمیت تعیین صحیح خواسته دعوا، لازم است اشاره کنیم که علاوه‌بر تعیین خواسته می‌توان برخی چیزهای دیگر را نیز در این قسمت درج نمود تا دادگاه همزمان با انشاء و صدور رأی نسبت به اصل خواسته، در مورد متفرعات دعوا نیز تصمیم‌گیری نماید که بیشتر آنها در اکثر دادخواست‌ها باید قید گردد. از جمله مطالبه هزینه دادرسی، مطالبه خسارت دیرکرد (تأخیر تأدیه)، حق‌الوکاله وکیل و تأمین خواسته.

اگر موارد ذکر شده فوق در ستون خواسته قید نشود، دادگاه فقط نسبت به اصل خواسته که مثلاً مطالبه طلب است رأی صادر می‌کند و برای مطالبه سایر موارد، باید دوباره اقدام به تنظیم دادخواست شود تا دادگاه پس از رسیدگی نسبت به آنها نیز رأی مقتضی صادر کند.

خواسته دعوا باید مطابق مفاد قرارداد یا رسید یا فاکتوری که بین خواهان و خوانده نوشته شده است، تنظیم شود. اگر برای مطالبه طلب موعد و تاریخ خاصی تعیین شده، قبل از آن نمی‌توان اقامه دعوا نمود مگر اینکه بدهکار قبل از سررسید پرداخت فوت کند که در این صورت بدهی او اصطلاحاً حال می‌شود و باید علیه ورثه او مبادرت به طرح دعوای مطالبه طلب شود تا پس از محکومیت، از ترکه و اموال بجا مانده از متوفی (بدهکار) برداشت شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دعوای الزام به تفکیک ملک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *