دادخواست اعاده دادرسی

دادخواست اعاده دادرسی


نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد)

ابتدا دادگاه دادخواست اعاده دادرسی را بررسی مینماید، سپس موضوع را صورت‎جلسه کرده و قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند.

اگر دادگاه قرار قبولی دادخواست را صادر کند، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی داده و آن را به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل ابلاغ می‌نماید و همچنین وقت رسیدگی را به درخواست‎کننده ابلاغ می‌نماید.

هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین دعوی (خواهان و خوانده) ابلاغ می‎گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی

طبق ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. یعنی اگر دادگاه بدوی و نخستین حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی می‌باشد.

دادگاه در صورت قبول این درخواست بر اساس ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی (رسیدگی به اصل موضوع) کرده و حکم مقتضی و مناسب صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی می‌باشد و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، اقدام به صدور رأی می‌نماید، که این رأی قطعی خواهد بود.

البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت (مخالفت) دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.

هرگاه درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب باشد، مرجع صالح برای دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

پیشنهاد ویژه کیانداد :   نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان

الف) چنانچه متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎‌ی نخستین (بدوی) و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع (دین) باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.

ب) معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تقدیم درخواست خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.

ج) معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تقدیم درخواست خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *