قتلقتل را بشناسیم

تعریف قتـل:

قتل به معنای کُشتن، گرفتن جان و جداکردن روح از جسم است

انواع قتـل:

در حقوق و قوانین ایران سه دسته قتل وجود دارد:

الف) قتل عمد

ب) قتل شبه عمد

ج) خطای محض

قتل عمد: قتل، وقتی عمد است که فرد با انجام عملی قصد کشتن شخصی را دارد و یا اینکه عملی که انجام داده نوعاً منجر به قتل شود و یا اینکه با علم و اطلاع از وضعیت خاص مقتول  ( بیماری، پیری، یا … ) به قصد کشتن کاری انجام دهد و منجر به مرگ مقتول شود.

قتل شبه عمد:

الف) هرگاه شخص مرتکب یا انجام دهنده جنایت که علیه شخص دیگری مرتکب جنایت می گردد قصد ایراد و انجام عملی را دارد ولی نیت آسیب جدی رساندن ندارد، لکن به قصد تهدید با مشت به شکم مجنی‌علیه ضربه ای وارد می کند و احتمال مرگ مجنی‌علیه را نمی دهد ولی باعث مرگ مجنی‌علیه می گردد که با توجه به کشنده نبودن ضربه به شکم، قتل شبه عمد محسوب می گردد. این در حالی است که اگر شخص جانی از کُشنده بودن آن عمل را می دانست مرتکب چنین عمل ی نمی شد.

ب) هرگاه شخص مرتکب نسبت به مورد جنایت جهل داشته و اشتباه کند مانند اینکه به حیوانی یا شیئی یا انسانی صدمه برساند به گمان اینکه کار وی قانونی بوده و مستوجب مجازات نمی باشد مانند تیراندازی به افراد تحت تعقیب پلیس مانند سارقین در جرایم مشهود و مهدورالدم یا قاتل مستوجب حد قصاص که بعد از شناسایی اشتباه معلوم می گردد که شخصی غیر از فرد مورد نظر مورد صدمه قرار گرفته  است که باتوجه به نیت مرتکب شبه عمد تلقی می گردد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   وکیل اعاده دادرسی

ج) هرگاه جنایت به علت تقصیر مرتکب باشد و عدم عمد او محرز گردد.

خطای محض:

جنایت در مواردی هم خطای محض محسوب می گردد.

الف) جنایت در حین خواب و بیهوشی و یا مستی و یا زوال عقل صورت گیرد

ب) هرگاه جنایت به وسیله فرد مجنون (دیوانه) یا صغیر(افرادی که به سنی که مستوجب کیفر باشد نرسیده اند) انجام شود.

ج) زمانی که مرتکب نه قصد جنایت داشته باشد و نه قصد پیاده کردن جنایت و یا اینکه قصد داشته باشد به فرد خاصی صدمه وارد کند و یا اصلا به شخصی صدمه بزند ولی در هنگام شکار، تیری که به طرف شکار شلیک می‌شود، به چوپان در حال استراحت یا شکارچی دیگری در سوی دیگر برخورد و جنایتی رخ دهد خطایی محض می‌باشد.

  • قتل عمد متن ماده 290 قانون مجازات اسلامی کتاب قصاص
  • قتل عمد تساوی در دین و عقل متن ماده 301 قانون مجازات اسلامی کتاب قصاص
  • قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد. متن ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات
  • قتل عمد زن مسلمان توسط مرد مسلمان متن ماده 382 قانون مجازات اسلامی کتاب قصاص
  • شرکت در منازعه منتهی به قتل  متن ماده 615 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات

وصول طلب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *