قرارداد کار

 سؤالات متداول در مورد قرارداد کار

سؤال 1 قرارداد کار: آیا در قانون کار عنوان قراردادکار آزمایشی نیز پیش‌بینی شده است ؟ پیش‌بینی دوره آزمایشی در قراردادهای کار مدت موقت و یا انجام کار معین چگونه است؟

جواب: در قانون کار قرارداد کار آزمایشی پیش‌بینی نشده است آنچه در ماده 11 قانون کار آمده در ارتباط با اختیار طرفین (کارگر و کارفرما) برای تعیین دوره‌ای در ابتدای قرارداد به نام دوره آزمایشی کار است.

به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش‌بینی دوره آزمایشی، دوره مذکور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی جداگانه از قرارداد کار و تبصره این ماده که می‌گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است.

ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در بین دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ و ابطال قراداد کار از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای کار با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش‌بینی دوره آزمایشی در این گونه قراردادها که نیازمند پیش‌بینی حق فسخ و ابطال برای طرفین است در قراردادهای کار پذیرفته نشده است.

سؤال 2 قرارداد کار: آیا طرفین قراردادکار (کارگر و کارفرما) می‌توانند با توافق، مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی (پیرو) پیش‌بینی شده در نظر بگیرند؟

جواب: خیر، در قرارداد کار رعایت حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی می‌باشد و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی‌توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد ذکر نمایند.

هر گونه توافق بر خلاف مقررات قانون کار بدون اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و این مراجع حکم قانون را ملاک و معیار تصمیم‌گیری و صدور رأی قرار می‌دهند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   تعریف قرارداد کار در قانون کار

سؤال 3 قرارداد کار: آیا قراردادکار ساعتی جزء قراردادهای کار موضوع ماده 7 قانون کار محسوب می‌شود؟

جواب: بر اساس تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار قراردادکار ساعتی از جمله قراردادهای موضوع ماده 7 این قانون می‌باشد. همچنین تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین (کارگر و کارفرما) می‌باشد.

به طور کلی کارگرانی که بر اساس قراردادکار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می‌شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *