سؤالات متداول در مورد  قراردادهای کار

سؤال 1 قراردادهای کار : کارگری با قرارداد کار دائم در کارگاه مشغول کار است آیا کارفرما می‌تواند کارگر را مجبور به انجام تسویه حساب نموده و با او قرارداد کار موقت امضاء نماید؟

جواب: خیر، کارگران شاغل در یک کارگاه را نمی‌توان بدون رضایت مجبور به انجام تسویه حساب و عقد قرارداد موقت و یا برقراری رابطه کاری با پیمانکار نمود.

در صورت عدم نیاز کارفرمای دولتی به ادامه کار کارگران در رابطه با واگذاری فعالیت‌های مربوط به بخش‌های خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های قانونی دستگاه، رسیدگی به دلایل کارفرما و تصمیم‌گیری در مورد موافقت یا عدم موافقت نسبت به تعدیل نیرو با مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این زمینه رأی مرجع رسیدگی کننده لازم‌الاجرا می‌باشد.

سؤال 2 قراردادهای کار: در قراردادهای کار شفاهی اثبات موقت یا غیرموقت بودن قرارداد کار چگونه است؟

جواب: چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل کافی که بیان کننده موقت بودن یا غیرموقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

و می‌توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت‌های مستمر و دائمی باشد نوع قرارداد را غیرموقت و در غیر این صورت موقت تعیین نماید.

سؤال 3 قراردادهای کار: در یک واحد کارگاهی، کارگری چند سال بدون قراردادکار کتبی مشغول به کار است پس از چند سال کار، کارفرما با وی قرارداد کار موقت بسته است و بعد از پایان مدت قرارداد او را اخراج و مدعی می‌شود که کارگر پیش از بستن قراردادکار موقت نیز در قالب قرارداد کار شفاهی اما موقت در کارگاه مشغول به کار بوده است. آیا قرارداد کار کارگر موقت است یا دائم؟

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سؤالات متداول در مورد قرارداد کار

جواب: چون کارگر در ابتدای استخدام و بکارگیری در کارگاه بدون قرارداد کار کتبی مدت موقت با کارفرما بوده و به صورت کارگر دائم در شرکت به کار اشتغال داشته است لذا قرارداد کار مدت‌دار که بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسویه حساب نسبت به سوابق کار قبلی کارگر منعقد گردیده است در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار مؤثر نبوده و این قرارداد متصل به قرارداد کار دائم وی می‌باشد.

همچنین ادعای کارفرما مبنی بر شفاهی بودن قرارداد کار به صورت موقت برای چندین سال قابل قبول نخواهد بود.

سؤال 4 قراردادهای کار: آیا انعقاد (بستن) قرارداد کار با مدت موقت در فعالیت‌هایی که جنبه دائمی دارند مجاز است؟

جواب: بر اساس مقررات قانون کار، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با ذکر شروع و پایان آن با توافق طرفین (کارفرما و کارگر) تعیین می‌شود.

اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش‌بینی نشده است.

بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر و دائمی باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود به این ترتیب در فعالیت‌هایی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار مدت ذکر نشود، قرارداد غیرموقت و دائمی محسوب می‌شود.

سؤال 5 قراردادهای کار: آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت باعث تبدیل آن به قرارداد کار دائم می‌شود؟

جواب: بر اساس قانون کار انعقاد قرارداد کار با مدت موقت مجاز می‌باشد. تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور‌العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی آن را به قرارداد کار دائم تبدیل نمی‌کند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رسیدگی به صلاحیت قضات در دادگاه عالی صلاحیت چگونه است؟

همچنین در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود.

در صورت تمدید قرارداد کار، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از تکرار قرارداد حاصل می‌شود از مزایای پایان کار پیش‌بینی شده در ماده 24 قانون کار استفاده خواهند نمود.

سؤال 6 قراردادهای کار: کارگری مدعی است که قبل از انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما، رابطه وی با کارگاه بر اساس قرارداد کار دائم بوده است. اکنون قرارداد کار موقت کارگر چه حکمی پیدا می‌کند؟

جواب: بر اساس تبصره ماده 25 قانون کار، رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌باشد. چنانچه دائمی بودن قرارداد کار قبل از انعقاد قرارداد کار موقت برای مراجع حل اختلاف مشخص گردد تبدیل آن به قرارداد کار با مدت موقت در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار تغییری ایجاد نکرده و در واقع این قرارداد موقت ادامه قرارداد کار قبلی در قالب دائمی بودن آن خواهد بود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *