رأی وحدت رویه ی شماره 592

رأی وحدت رویه ی شماره 592


رأی وحدت رویه ی شماره 592 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ی شماره 592 به صورت زیر است:

موضوع: در مورد مهلت تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها موضوع ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها

شعب دهم و هجدهم دیوان عالی کشور در استنباط (درک) از ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ‌ماه 1372 در مورد این که درخواست تجدیدنظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند، مشمول مهلت‌های تعیین شده در‌ ماده 17 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 72 می‌شود یا این نوع آرا بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدیدنظر می‌باشد، رویه‌های مختلف گرفته‌اند.

موضوع بر طبق ماده ‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول رأی وحدت رویه ی شماره 592

به حکایت پرونده کلاسه 10/6/7675 شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو س مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت‌ احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است، نام او از ابتدای تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند.

ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سکینه ‌بیگم نوشته ‌است، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد.

اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در‌ شناسنامه تکذیب و رد نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع (شنیدن) شهادت نموده و ‌دعوی را نزدیک به صحت و درستی تشخیص داده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   ازدواج مختلط (درهم) چیست؟

و حکم شماره 108 مورخ 6/3/72 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوین از نظر تغییر نام صاحب آن ‌از سکینه‌ بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.

‌این حکم در تاریخ 25/3/72 به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده است.

ادامه مطلب …..

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *