دیه اعضای متلف بدن

دیه اعضای متلف بدن


دیه اعضای مختلف بدن

دیه حس چشایی ، دیه صورت و گویایی ، دیه زوال منافع به شرح زیر است:

دیه حس چشایی

 • براساس ماده 466 از بین بردن حس چشایى موجب ارش است.
 • براساس ماده 467 هرگاه با بریدن زبان حس چشایى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشایى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایى اضافه خواهد شد.
 • براساس ماده 468 در صورتى که حس چشایى برگردد ارش بازگردانده خواهد شد.
 • براساس ماده 469 اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى‌شود، و گرنه در صورت لوث، با قسامه (گروهی که برای گرفته چیزی سوگند بخورند و آن را بگیرند) که برای مدعى حسب مورد حکم به نفع او صادر می‌شود.

دیه صورت و گویایی

 • براساس ماده 470 از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات (آهسته خواندن) صدایش را برساند.
 • براساس ماده 471 از بین بردن گویایى به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.
 • براساس ماده 472 جنایتى که موجب نقصان صوت شود ارش خواهد داشت.
 • براساس ماده 473 ارش جنایتى که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

دیه زوال منافع

 • براساس ماده 474 جنایتى که موجب سلس (ریزش ادرار) شود به این ترتیب ارش دارد:

الف) در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   حبس تعلیقی

ب) در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث (دو سوم) دیه دارد.

ج) در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث (یک سوم) دیه دارد.

تبصره: هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها باشد و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین خواهد شد.

 • براساس ماده 475 اعمال ارتکابى زیر باعث ارش است:

الف) باعث از بین رفت انزال شود.

ب) قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد.

ج) لذت مقاربت (نزدیکی) را از بین ببرد.

 • براساس ماده 476 جنایتى که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل خواهد داشت.
 • براساس ماده 477 در هر جنایتى که موجب زوال (از بین رفتن) یا نقص بعضى از منافع گردد مانند خواب لمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماری‌ها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى‌گردد.
 • براساس ماده 478 هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنهگاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه‌گاه محاسبه می‌شود و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.
 • براساس ماده 479 هرگاه آلت زنانه کلاً قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *