دادگاه‌های ویژه روحانیت

دادگاه‌های ویژه روحانیت


دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت

بر اساس ماده49 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از دریافت پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف) در صورتی که رأی را صحیح و منطبق (هماهنگ) با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام (تأکید) می‌کند.

ب) در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی دارای اشتباه جزئی در محاسبه محکوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید.

ج) در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص (کمبود) تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و باطل کرده و پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی کننده اعاده (منتقل کردن) می‌نماید، این شعبه مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی و مناسب صادر نماید.

د) در صورتی که رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض و باطل نموده و رأساً (بی‌واسطه) رسیدگی و انشای رأی (نوشتن) می‌نماید آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر قطعی می‌باشد.

اعضای دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت

  • بر اساس ماده 50 این آیین‌نامه، هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌نماید.
  • رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می‌باشد.
  • تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع (واگذاری) پرونده به آنان بر طبق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، می‌باشد.

اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت

بر اساس ماده 51 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، محکوم‌علیه یا قائم‌مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق  قوانین مربوطه مجاز به درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) در مورد احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دیه عقل و دیه حس بویایی در قانون چگونه است؟

مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و تصمیم‌گیری در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد. دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر نماید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *