دادخواست مطالبه نفقه

دادخواست مطالبه نفقه


دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

این مقاله اختصاص داده شده است به موضوع دادخواست مطالبه نفقه که زیر نظر موسسه حقوقی کیانداد ، زیر نظر کارشناسان مجرب بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

دادخواست مطالبه نفقه

نفقه و خرجی زوجه (زن) در عقد دائم بر عهده زوج (مرد) می ‌باشد. و این چنین تعریف شده است: «نفقه به کلیه مایحتاج و نیازهای زن گفته می‌ شود که مصادیق آن را عرف و عادت تعیین می‌ کند و بارزترین و واضح ‌ترین آنها در زمان کنونی خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل است و هزینه ‌های درمانی و بهداشتی و خادم (خدمتکار) در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ نقصان و کمبود یا مرض و بیماری که باید بر حسب عرف و عادت زمانی و مکانی و شئون فردی و اجتماعی زن تعیین گردد می ‌گردد».

* عدم پرداخت نفقه زن، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری خواهد داشت.

ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و خرجی زن

طبق ماده 1111 قانون مدنی در صورت خودداری و استنکاف شوهر از پرداخت خرجی زن می‌ تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه شوهر را به دادن نفقه محکوم می ‌کند.

طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف و خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به محاکم رجوع کند و دادگاه مرد را مجبور به طلاق دادن زن و جدایی می ‌کند.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

زن با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه می ‌تواند نفقه ایام گذشته‌ خود را از شوهر مطالبه کند به این صورت که ابتدا باید دو نسخه از دادخواست را خریداری نموده و خواسته خود را که مطالبه نفقه ایام گذشته است را در آنها ذکر کند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   تمکین چیست؟

چون دعوای مطالبه و درخواست نفقه جزء دعاوی مالی بوده باید به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق (چسبانده) کرده و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.

همچنین زن می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز طلب کند و در صورت ناتوانی مرد به پرداخت نفقه زن می‌تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.

 هزینه دادرسی دعوای مطالبه نفقه چگونه محاسبه می‌ شود؟

هزینه دادرسی عبارت است از هزینه‌ هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از خواهان به صورت ابطال و الصاق (چسباندن) تمبر پرداخت گردد.

در ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی عبارت است از: 1- هزینه برگه ‌هایی که به دادگاه تقدیم می ‌شود. 2- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

همچنین در ماده 503 نیز هزینه دادرسی شامل هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و ابتدایی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام (خاتمه) و اعاده (بازگرداندن) دادرسی و هزینه ‌های وکالت‌نامه و برگه‌ های اجرایی و…

دعوای نفقه اعم از نفقه زوجه (زن) یا اقارب و خویشاوندان دعوای مالی محسوب می ‌گردد و هزینه دادرسی براساس مقررات موضوعه به صورت درصدی از میزان بهای خواسته تعیین می ‌گردد.

هزینه دادرسی در مرحله بدوی و ابتدایی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل 5/2 درصد و ارزش خواسته بیش از دویست میلیون ریال به نسبت مازاد معادل 5/3 درصد ارزش خواسته می‌ باشد و در مرحله تجدیدنظرخواهی و اعتراض به حکم غیابی معادل 5/4 درصد ارزش محکوم به، به عنوان هزینه دادرسی پرداخت می ‌گردد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   ابطال تمبر مالیاتی وکالت

خواننده گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی در مورد دادخواست مطالبه نفقه با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

https://kiandad.com/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *