قرار قاطع دعوا

قرار قاطع دعوا


انواع قرار قاطع

قرار ابطال دادخواست چیست؟

قانون‌گذار در مواردی، قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید معمول دارد قرار داده است.

قرار ابطال دادخواست، علاوه بر این در پی استرداد (پس گرفتن) دادخواست نیز صادر می‌شود. قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه صادر شده و با صدور آن پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی نموده خارج می‌گردد.

* نکته: قرار ابطال دادخواست جزء قرارهای قابل فرجام می‌باشد.

قرار ابطال دادخواست در چه موارد صادر می‌شود؟

1- استرداد (پس گرفتن) دادخواست بدوی (نخستین) تا جلسه‌ی اول دادرسی (هرگاه شخصی که ذی‌نفع نباشد، دادخواست خود را مسترد نماید (پس بگیرد)، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر نمی‌کند).

2- استرداد دادخواست تجدیدنظر تا قبل از پایان دادرسی

3- عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی در صورتی که بدون حضور او تصمیم‌گیری از سوی دادگاه ممکن نباشد.

4- عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به کارشناسی داشته باشد.

5- عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینه محل از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به این قرارهای داشته باشد.

6- عدم ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان وقتی که این اسناد عادی بوده و از سوی خوانده مورد انکار یا تردید قرار گیرد و ادعای خواهان مستند به دلایل دیگری نباشد.

چنانچه در دادرسی‌های عادی قبل از تبادل لوایح، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد (پس بگیرد) و یا در دادرسی‌های اختصاری تا اولین جلسه دادرسی، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سؤالات متداول در مورد اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد)

دادرسی عادی: بر اساس تبادل لوایح صورت می‌گیرد و از هیچ یك از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی‌آید و جلسه رسیدگی تشكیل نمی‌شود، مگر به ضرورت. به این نوع دادرسی، كتبی یا غیرحضوری نیز گفته می‌شود.

دادرسی اختصاری: در این نوع دادرسی طرفین دعوی (خوانده و خواهان) با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار و فراخوانده می‌شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *