اعتراض

اعتراض


اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه ویژه روحانیت

بر اساس ماده48 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت از سوی محکوم‌علیه یا شاکی یا قائم‌مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرصت قانونی قطعی خواهد شد.

اعتراض دادستان کل ویژه روحانیت به احکام صادره

  • بر اساس تبصره 1 ماده 48 این آیین‌نامه، چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیرقطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع (دین) یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و در صورت لزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید.
  • همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده، چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد، ابتدئاً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل (محکم و بادلیل) نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب طبق تبصره 1 این ماده اقدام می‌نماید.
  • طبق تبصره 3 ماده 48 این آیین‌نامه، چنانچه در پی اعتراض محکوم‌علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده 49 ‌باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید و در غیر این صورت پس از نقض و ابطال حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه‌های ویژه روحانیت اعاده (منتقل) می‌نماید.

مجازات مجرمین از سوی دادگاه ویژه روحانیت

بر اساس ماده 43 آیین‌نامه دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت، دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت (بی‌آبرویی) و شئون روحانیت شده‌اند و یا افرادی که صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت را ندارند، به خلع لباس روحانیت (منع استفاده از لباس روحانیت) به صورت دائم یا موقت محکوم می‌نماید.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دعوای استرداد (پس گرفتن) جهیزیه

همچنین بر اساس تبصره این ماده، کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به‌ حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *