شروع به جرم سرقتآیا شروع به سرقت مشمول مجازات می‌شود؟با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده 122 قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید

لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می‌توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانونگذار شروع به جرم را جرم‌انگاری نموده است، لذا:

1- در مواردی که در قانون شروع به جرم سرقت به طور مستقل جرم‌انگاری گردیده است، مانند ماده 655 قانون تعزیرات، مطابق آن عمل می‌شود.

2- اگر در خصوص مواردی از جرم سرقت که شروع به جرم آن در قانون پیش‌بینی نگردیده، مطابق ماده 122 قانون مجازات، به تشخیص قاضی، مجازات شروع به جرم در نظر گرفته می‌شود.

https://kiandad.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/

 

https://kiandad.com/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

 

https://kiandad.com/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/

 

 

تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی

 

پیشنهاد ویژه کیانداد :   صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *