0
دیه دست و پادیه دست و پا

دیه دست و پا در قانون چگونه است؟

دیه دست و پا

براساس ماده ۴۱۸ دیه دست و پا ، از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه (کسی که جنایتی علیه او رخ داده) داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر حادثهاى از دست داده باشد.

  • براساس ماده ۴۱۹ دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار می‌باشد.
  • براساس ماده ۴۲۰ جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر حادثهای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى‌گردد.
  • براساس ماده ۴۲۱ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است، خواه داراى کف باشد و یا نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
  • براساس ماده ۴۲۲ دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین خواهد شد.
  • براساس ماده ۴۲۳ کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع (دعوا) را خاتمه مىدهد. تشخیص دست اصلى و زائد با نظر کارشناس خواهد بود.
  • براساس ماده ۴۲۴ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است.
  • براساس ماده ۴۲۵ دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى‌شود و بریدن هر بندى از انگشت‌هاى غیر شست ثلث (یک سوم) دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
  • براساس ماده ۴۲۶ دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى می‌باشد.
  • براساس ماده ۴۲۷ دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث (دو سوم) دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم خواهد بود.
  • براساس ماده ۴۲۸ احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   دعوای استرداد (پس گرفتن) جهیزیه

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

10 + 11 =