دیه دست و پا

دیه دست و پا


دیه دست و پا

براساس ماده 418 دیه دست و پا ، از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه (کسی که جنایتی علیه او رخ داده) داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر حادثهاى از دست داده باشد.

  • براساس ماده 419 دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار می‌باشد.
  • براساس ماده 420 جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر حادثهای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى‌گردد.
  • براساس ماده 421 دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است، خواه داراى کف باشد و یا نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
  • براساس ماده 422 دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین خواهد شد.
  • براساس ماده 423 کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع (دعوا) را خاتمه مىدهد. تشخیص دست اصلى و زائد با نظر کارشناس خواهد بود.
  • براساس ماده 424 دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است.
  • براساس ماده 425 دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى‌شود و بریدن هر بندى از انگشت‌هاى غیر شست ثلث (یک سوم) دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
  • براساس ماده 426 دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى می‌باشد.
  • براساس ماده 427 دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث (دو سوم) دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم خواهد بود.
  • براساس ماده 428 احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   تبرئه (بی‌گناهی) متهم جرائم مواد مخدر پس از دستگیری

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *