0
تعویض پلاک خودرو

مراحل انجام تعویض پلاک خودرو

مراحل انجام تعویض پلاک خودرو

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع تعویض پلاک خودرو بنا بر گفته کارشناس موسسه حقوقی کیانداد ، پس از انعقاد قرارداد و امضای مبایعه‌ نامه توسط خریدار و فروشنده و متصدی بنگاه و شهود، نوبت به تعویض پلاک خودروی موضوع معامله می ‌رسد.

ادامه مطلب …