0
قوانین شناسنامه فرزند نامشروع

قوانین مربوط به گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

قوانین مربوط به گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

در این مقاله می خواهیم درباره قوانین شناسنامه فرزند نامشروع را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

قوانین شناسنامه فرزند نامشروع

1- قانون ثبت احوال مصوب 1355

در ماده یک قانون ثبت احوال ایران، وظیفه صدور شناسنامه در ایران بر عهده سازمان ثبت احوال است. با توجه به اطلاق عام این ماده، موضوع شامل فرزند نامشروع نیز می ‌شود. تبصره ذیل ماده 16 همان قانون بیان می ‌دارد، اگر ازدواج پدر و مادر ثبت نشده باشد، اعلام تولد فرزند، باید توسط پدر و مادر انجام شود. اما اگر امکان مراجعه هر دو والدین و توافق آنها در اعلام ولادت نباشد، با مراجعه هر کدام از والدین، با قید نام کوچک شناسنامه صادر می ‌شود. اگر در این حالت مراجعه کننده مادر فرزند باشد، نام خانوادگی مادر به وی اختصاص می ‌یابد. یعنی با قید نام پدر در شناسنامه، نام خانوادگی مادر روی فرزند گذاشته می‌ شود.

ادامه مطلب …
0
فرزند نامشروع

فرزند نامشروع به چه کسی گفته می ‌شود

فرزند نامشروع به چه کسی گفته می ‌شود؟

حال می خواهیم در خصوص فرزند نامشروع به چه کسی گفته می شود را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

فرزند نامشروع، فرزندی است که از رابطه غیرقانونی و غیرمشروع یعنی بدون هیچ گونه عقد ازدواجی اعم از عقد دائم یا عقد موقت (صیغه) به وجود می ‌آید، مانند زنا یا ازدواج با محارم، که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی (دینی) از برخی حقوق در جامعه محروم می ‌شود.

ادامه مطلب …