0
طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز را براساس نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز باید به چه صورت تنظیم شود؟

به گفته وکیل ملکی در مؤسسه حقوقی کیانداد، هر قراردادی متشکل از حداقل دو نفر می‌باشد که با اراده آزاد و بدون اجبار اقدام به تنظیم آن و سپس امضای قرارداد می‌نمایند. در قرارداد مشارکت در ساخت نیز حداقل دو نفر به وسط آوردن سرمایه و با قصد دست یافتن به سود و منفعت با یکدیگر مشارکت نموده و به عنوان شرکا و طرفین این قرارداد طی شروط قراردادی اقدام به احداث بنا و ساختمان و سپس تسهیم آن بین یکدیگر با توجه به سرمایه‌ و آورده خود می‌نمایند.

ادامه مطلب …
0
طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

در این مقاله به موضوع طرفین قرارداد خرید و فروش ملک و معامله میپردازیم و همانگونه که در مقاله قبلی یعنی اقدامات قبل از انجام معامله ملک و املاک   مطالعه کردید اینبار در خصوص طرفین قرارداد صحبت میکنیم .

طرفین قرارداد چه کسانی هستند؟

اشخاصی که مشخصات و نامشان در مبایعه‌ نامه به عنوان خریدار و فروشنده نوشته شده به آنها طرفین قرارداد خرید و فروش ملک یا متبایعین می گویند بطوریکه فروشنده یا خریدار  امکان دارد یک و یا چندین شریک باشند که در آپارتمان به صورت شراکت و بدون اینکه تعیین کردن سهم شریک هستند و یا حتی سهم مشخصی دارند مثل سه دانگ از شش دانگ کل ملک

ادامه مطلب …
0

اسقاط کافه خیارات در قرارداد به چه معناست؟

ساقط کردن اختیار در معاملهاسقاط کافه خیارات در قرارداد به چه معناست؟

در اغلب موارد چنین عبارتی در قراردادها درج گردیده: (کافه خیارات قانونی از طرفین ساقط گردید حتی خیار غبن اگرچه فاحش و یا افحش باشد). مفهوم این عبارت این است که یعنی فسخ معامله تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست

ادامه مطلب …