0
انجمن‌های صنفی

انجمن‌های صنفی (شغلی)

انجمن‌های صنفی (شغلی)

 • هیأت تشخیص حل اختلاف کارفرما و کارگر
 • هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما.

تعیین نکردن مرجع حل اختلاف کارفرما و کارگر در قرارداد کار

اگر در متن قرارداد کار، مرجع حل اختلاف طرفین قرارداد (کارفرما و کارگر) ذکر نشده باشد، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار در مرکز هر شهرستان و استان مستقر هستند که کارگر و کارفرما می‌توانند با مراجعه به آنجا شکایت خود را مطرح نمایند.

شورای اسلامی کار

در کارگاه‌های بزرگ که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند باید واحدی به نام شورای اسلامی کار در محل واحد کارگاه تشکیل شود، این شورا در واقع نماینده کارگران محسوب می‌شود تا امور کارگران را از کارفرمایان پیگیری کند. اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما در مرحله‌ی اول اتفاق بیفتد، اولین مرجع برای رسیدگی به این اختلاف، شورای اسلامی کار است.

وظایف شورای اسلامی کار چیست؟

 1. ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور
 2. همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
 3. بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی و حرفه‌ای و مانند آن
 4. نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه
 5. همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها به منظور پیشبرد امور واحد
 6. بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی‌های واحد و پیگیری موارد
 7. تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد
 8. بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی‌های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره

انجمن‌های صنفی

اگر در کارگاهی شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد، حل اختلاف کاری بین کارفرما و کارگر بر عهده انجمن صنفی است.

انجمن‌های صنفی تشکل‌های غیردولتی هستند که به عنوان نماینده کارفرمایان و کارگران شاغل در یک صنف و شغل خاص تشکیل شده و از نظر قانون امور صنفی، عهده‌دار مسئولیت‌هایی در رابطه با امور صنفی خود هستند، یکی از این صلاحیت‌ها رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما است.

ارکان انجمن‌های صنفی

 • مجمع عمومی
 • هیأت مدیره
 • بازرسان
0
شورای اسلامی کار و صلاحیت

شورای اسلامی کار و صلاحیت آن

شورای اسلامی کار و صلاحیت آن

حال این موضوع در رابطه با شورای اسلامی کار و صلاحیت آن که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی و تحلیل شده است را در اختیار مخاطبان و کاربران گرامی قرار می دهیم.

شورای اسلامی کار به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل به طور دائم در آنها وجود داشته باشد تشکیل می‌گردد.

ادامه مطلب …
0
حقوق کار

آنچه درباره حقوق کار باید بدانیم

آنچه درباره حقوق کار باید بدانیم

 حال در این مقاله می خواهیم حقوق کار را که طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده در این جا بازگو کنیم مخاطبان و کاربران عزیز ما را همراهی نمایید.

حقوق کار مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست به نحوی که انجام کار به وسیله کارگر همراه با تبعیت او از کارفرما می‌باشد. چنین مقرراتی کارگر را مکلف به تبعیت از دستورات کارفرما قرار داده است.

ادامه مطلب …