0

شیوه دریافت خسارت دیرکرد (تأخیر تأدیه)

دریافت خسارت دیرکردشیوه دریافت خسارت دیرکرد (تأخیر تأدیه) در عرف به آن خسارت دیرکرد گفته می شود عبارتست از مابه‌التفاوت ارزش وجه از زمان سررسید تا زمان مطالبه و دریافت آن از بدهکار.

در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده: (در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید

ادامه مطلب …