0

جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار به کارگر

جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار به کارگر

 حال موضوع جبران خسارت کارگر و پرداخت مزایای پایان کار به کارگر مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده و در این مقاله برای مخاطبان و کاربران عزیز توضیح داده می شود ما را همراهی کنید.

جبران خسارت کارگر چیست؟

در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت.

ادامه مطلب …