0
شرایط بازنشستگی زنان

شرایط بازنشستگی زنان در قانون کار چگونه است

شرایط بازنشستگی زنان در قانون کار چگونه است؟

این مقاله در مورد شرایط بازنشستگی زنان در قانون کار که مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده را در اختیار خوانندگان و کاربران قرار می دهیم ما را همراهی نمایید.

شرایط بازنشستگی زنان در قانون کار

بازنشستگی زنان به چند صورت انجام می ‌شود که عبارتند از:

الف) سن بازنشستگی زنان بر اساس ماده 76 قانون تأمین اجتماعی 55 سال است که در این صورت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می ‌تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری و حقوق استحقاقی فرد کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق افزایش خواهد یافت.

ادامه مطلب …
0
شرایط کار زنان

شرایط کار زنان در مشاغل مختلف طبق قانون کار چگونه است

شرایط کار زنان در مشاغل مختلف طبق قانون کار چگونه است؟

این مقاله در مورد شرایط کار زنان در مشاغل مختلف طبق قانون کار که طبق نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده را در اختیار خوانندگان و کاربران قرار می دهیم ما را همراهی نمایید.

شرایط کار زنان در مشاغل مختلف طبق قانون کار

بر اساس قانون اساسی و قانون کار تبعیض و تفاوت قائل شدن میان زن و مرد ممنوع شده و کارفرما مجاز نیست در ازای کاری یکسان به زنان حقوق و مزایایی کمتر از مردان پرداخت نماید.

ادامه مطلب …
0
حقوق تأمین اجتماعی

حقوق تأمین اجتماعی

حقوق تأمین اجتماعی

 اینجا میخواهیم به موضوع حقوق تأمین اجتماعی که طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده بپردازیم مخاطبان و کاربران عزیز ما را همراهی کنید.

حقوق تأمین اجتماعی معمولاً در کنار حقوق بیمه به کار برده می‌ شود و این دو گرایش ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که حقوق بیمه جزئی از حقوق تأمین اجتماعی است اما با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که بخشی از قواعد و مقررات بیمه خصوصاً در مورد اقدامات حمایتی از اعضای جامعه در برابر عوارضی نظیر ازکارافتادگی، حوادث ناشی از کار و مانند اینها مشمول عنوان تأمین اجتماعی می‌گردد. به عبارت بهتر بیمه عنوانی کلی‌تر از تأمین اجتماعی می‌باشد. در این قسمت به بررسی حقوق تأمین اجتماعی می‌پردازیم.

ادامه مطلب …