0

تاسوعای حسینی

تاسوعای حسینیفرا رسیدن تاسوعای حسینی و ایام سوگواری امام حسین ع بر عموم مسلمین تسلیت باد

کیست مرا یاری کند؟ و عجیب است که هر که ندایت را لبیک گفت؛ از سوی تو یاری شد و سعادتمند و هر که روی برگرداند مغبون و زیان دیده

آقای من!

از ندایت کیست که بخواهد یاریش کنم؟

ادامه مطلب …