0
طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

در این مقاله به موضوع طرفین قرارداد خرید و فروش ملک و معامله میپردازیم و همانگونه که در مقاله قبلی یعنی اقدامات قبل از انجام معامله ملک و املاک   مطالعه کردید اینبار در خصوص طرفین قرارداد صحبت میکنیم .

طرفین قرارداد چه کسانی هستند؟

اشخاصی که مشخصات و نامشان در مبایعه‌ نامه به عنوان خریدار و فروشنده نوشته شده به آنها طرفین قرارداد خرید و فروش ملک یا متبایعین می گویند بطوریکه فروشنده یا خریدار  امکان دارد یک و یا چندین شریک باشند که در آپارتمان به صورت شراکت و بدون اینکه تعیین کردن سهم شریک هستند و یا حتی سهم مشخصی دارند مثل سه دانگ از شش دانگ کل ملک

ادامه مطلب …