0
اختلاف نظر در بقای جهیزیه

اختلاف نظر در بقای (پایداری) جهیزیه

اختلاف نظر در بقای (پایداری) جهیزیه

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع اختلاف نظر در بقای جهیزیه را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

اختلاف نظر در بقای جهیزیه

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده باشد و اکنون در نتیجه اختلاف یا طلاق و جدایی یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و با توجه به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه و درخواست نماید، در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن و از بین رفتن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم کرد یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟

ادامه مطلب …