جزییات نرخ دیه در  سال ۱۳۹۷به تومان:
نرخ دیه کامل در ماههای عادی: ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰
یک ده هزارم: ۲۳/۱۰۰
یک هزارم: ۲۳۱/۰۰۰
یک دهم درصد: ۲۳۱/۰۰۰
دو دهم درصد: ۴۶۲/۰۰۰
سه دهم درصد: ۶۹۳/۰۰۰
چهار دهم درصد: ۹۲۴/۰۰۰
پنج دهم درصد یا نیم درصد: ۱/۱۵۵/۰۰۰
شش دهم درصد: ۱/۳۸۶/۰۰۰
هفت دهم درصد: ۱/۶۱۷/۰۰۰
هشت دهم درصد: ۱/۸۴۸/۰۰۰
نه دهم درصد: ۲/۰۷۹/۰۰۰
یک صدم دیه: ۲/۳۱۰/۰۰۰
دو درصد دیه: ۴/۶۲۰/۰۰۰
سه درصد دیه: ۶/۹۳۰/۰۰۰
چهار درصد دیه: ۹/۲۴۰/۰۰۰
پنج درصد دیه: ۱۱/۵۵۰/۰۰۰
شش درصد دیه: ۱۳/۸۶۰/۰۰۰
هفت درصد دیه: ۱۶/۱۷۰/۰۰۰
هشت درصد دیه: ۱۸/۴۸۰/۰۰۰
نه درصد دیه: ۲۰/۷۹۰/۰۰۰
ده درصد یا یک دهم دیه: ۲۳/۱۰۰/۰۰۰
دو دهم دیه: ۴۶/۲۰۰/۰۰۰
سه دهم دیه: ۶۹/۳۰۰/۰۰۰
چهار دهم دیه: ۹۲/۴۰۰/۰۰۰
پنج دهم دیه یا نصف دیه: ۰۰۰/۵۰۰/۱۱۵
شش دهم دیه: ۰۰۰/۶۰۰/۱۳۸
هفت دهم دیه: ۰۰۰/۷۰۰/۱۶۱
هشت دهم دیه: ۰۰۰/۸۰۰/۱۸۴
نه دهم دیه: ۰۰۰/۹۰۰/۲۰۷
ثلث دیه: ۰۰۰/۰۰۰/۷۷
ربع دیه: ۰۰۰/۷۵۰/۵۷
خمس دیه: ۰۰۰/۲۰۰/۴۶
نرخ دیه کامل در ماههای حرام: ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۸
ماه های حرام
رجب (۲۸ اسفند ۹۶ الی۲۸ فروردین ۹۷)
ذی القعده (۲۴ تیر الی۲۱ مرداد)
ذی الحجه (۲۲ مرداد الی ۱۹ شهریور)
محرم (۲۰ شهریور الی ۱۸ مهر)

مطابق ماده ۸ و ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست.

۱

دفاتر اسناد رسمی

مجتمع های قضائی

۲

دفاتر اسناد ازدواج و طلاق

کلانتری ها

۳

سفارتخانه ها

بانک مرکزی

۴

دفاتر الکترونیک خدمات قضایی

دفاتر پلیس ۱۰+

۵

دفاتر پیشخوان دولت

دفاتر پستی

۶

آدرس ادارات کل

استانداری تهران

۷

شهرداری تهران

مراکز پزشک قانونی

۸

مراکز راهنمایی و رانندگی

ادارات ثبت

۹

پارکینگ های پلیس راهور

دفاتر همراه اول

۱۰

دفاتر ایرانسل

بیت رهبری

۱۱

نهاد ریاست جمهوری

هتل های تهران

۱۲

ادارات صدور گذرنامه

کتابخانه ملی ایران

۱۳

پلیس امنیت

اتحادیه ها

۱۴

اتاق اصناف

سازمان تامین اجتماعی

۱۵

مراجع و ادارات مربوط به قوه قضائیه

دارایی تهران

۱۶

زندان ها

ادارات کار

۱۷

بیمارستان ها

شعبات مالیاتی

۱۸

 محاسبه مهریه

دانشگاه ها

۱۹

سازمان سنجش

 

 

امور حقوقی خود را به بهترین وکلای متخصص و کارآزموده بسپارید

خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد