0
طلاق توافقیطلاق توافقی

قانون جدید طلاق توافقی

قانون جدید طلاق توافقی در کشور ایران

طلاق توافقی یکی از متداول ترین انواع طلاق هاست که در قانون ایران نیز بدان اشاره است و از انواع بسیار ساده طلاق در ایران است.

در طلاق توافقی زن و شوهر باید قبل از درخواست طلاق بر سر یک سری مسائل از قبیل مهریه، نفقه ، اجرت المثل زمان زناشویی، نفقه فرزندان، حضانت، جهیزیه و …. توافق کنند.

نکته مهمی که در خصوص جدایی توافقی می توان مطرح کرد بحث ارجاع به مشاور است که یکی از امور اجباری تعیین شده در قانون در این نوع از جدایی است. حتما زوجین باید به مشاوره مراجعه کنند و بعد از آن گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد.

ادامه مطلب …