وکیل قتل

مهمترین پرونده برای یک وکیل و یک تیم حقوقی پرونده قتل است. تنها تعداد انگشت شماری تیم و وکیل قتل به صورت حرفه‌ای و تخصصی در زمینه پرونده فعالیت می نمایندتیم یا وکیل قتل می بایستی دارای عالی ترین درجه تحصیلات حقوقی در این زمینه، شمّ جرم شناسی، آگاه به قوانین و آشنا با سیستم رسیدگی در پرونده قتل باشدوکیل قتل قاعدتاً  بیش از یک نفر و در واقع یک مجموعه حقوقی است.

اثبات قتل و رفع اتهام قتل برای وکیل متهم

اثبات عمد بودن یا نبودن قتل، اثبات سوءنیت و انگیزه، دفاع از پرونده های مشکوک قتل فقط می بایستی توسط وکیل قتل انجام گردد، چرا که ما در پرونده قتل با حکم اعدام و یا قصاص موجه هستیم و درصورت اهمال (سپردن چنین پرونده ای به افراد غیرمتخصص) سرنوشت و جان یک انسان گاهاً بی گناه به خطر می افتد.

متخصصین ما در این حوزه فقط به پرونده قتل رسیدگی می نمایند و در مسیر دفاع از موکل جمع کثیری از قضات بازنشسته، کارآگاهان ویژه قتل بازنشسته، اساتید جرم شناس دانشگاه و متخصص پزشکی قانونی ما را یاری می نمایند.

خدمات وکیل قتل برای متهمین چیست ؟

1- تشکیل، پیگیری و دفاع توسط وکیل قتل

2- دفاع از متهمین به قتل

3- تجدیدنظر و پیگیری پرونده در دیوان عالی کشور توسط وکیل قتل

4- ارائه مشاوره فنی و تخصصی در پرونده های قتل به سایر وکلا

مقالات مرتبط قتل

پرسش و پاسخ متداول

[dwqa-list-questions]

امور حقوقی خود را به بهترین وکلای متخصص و کارآزموده بسپارید

خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

0/5 (0 Reviews)