وکیل اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی


وکیل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی پرونده مختومه در دیوان عالی کشور

به گفته وکیل اعاده دادرسی در این مقاله می خواهیم درباره اعاده پرونده مختومه در دیوان عالی کشور و همچنین و مراحل تقدیم دادخواست در دعاوی حقوقی را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم.

برای مشاهده روش جدید اعاده دادرسی توسط وکیل به پایین صفحه مراجعه کنید

وکیل اعاده دادرسی می توانید پرونده مختومه را دوباره به جریان بیندازید!

بنابر گفته وکیل اعاده دادرسی در موسسه حقوقی کیانداد در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی بعنوان یکی از روش های فوق العاده شکایت از حکم می باشد و یک روشی برای برگشت به دادگاه صادر کننده حکمی هست که قبلا صادر گشته و پرونده مختومه شده است با این هدف که دادگاه از رای قطعی صادر شده قبلی خود تجدید نظر نماید چون شاکی ادعا می کند که صدور رای اشتباه بوده و دلیل های تازه  ای برای تغییر حکم دارد بنابراین اعاده دادرسی بدین صورت است که وقتی رای صادر شده به اشتباه با مدارک غیر واقعی صادر شده باشد گرفتن حق و رسیدگی به حکم صحیح دارای اهمیت است که در این شرایط مجددا اجازه رسیدگی داده می شود.

اصلی در دنیای حقوق و پرونده های قضایی وجود دارد با عنوان اعتبار امر مختومه به این معنی که اگر پرونده ای در دادگاه و مراجع قضایی رسیدگی شده و دادرسی منجر به صادر شدن رای قطعی (حکمی که ممکن است تغییر در مفاد آن وجود نداشته باشد، به عبارتی شکایت از رأی به صورت واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ممکن نباشد.) شود، طرفین دعوی نمی توانند مجددا همان دعوا را با همان طرفین و سبب در دادگاه دیگری مطرح کنند و به بیانی دیگر رسیدگی دوباره به آن پرونده غیر قانونی و تا حدودی غیر ممکن است.

با این وجود در راستای حفظ و اجرای عدالت و حمایت از صاحبان واقعی حقوق، قانون گذار ما روش فوق العاده ای برای شکایت از رأی صادر شده قطعی در نظر گرفته است که به عنوان اعاده دادرسی شناخته می شوند. اعاده دادرسی یعنی بازگرداندن پرونده ای که قبلا درباره آن رأی صادر شده بود، به دادگاه برای رسیدگی ماهوی دوباره است. این روش به صورت استثنایی و برای موارد محدود مشخص شده در قانون پیش بینی شده است، در دو زمینه کیفری و حقوقی قابل درخواست است. در این متن به شرح اعاده دادرسی مدنی می پردازیم.

قسمت های اعاده دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی به دو روش اعاده دادرسی می شود:

اعاده دادرسی

 • اصلی: در خصوص مواردی می باشد که تقاضا کننده اعاده دادرسی به صورت جداگانه درخواست آن را داشته باشد بنابراین خواهان در این قسمت به صورت مستقل خواستار این است که رای صادر شده از دادگاه در مواردی که گفته شده در خصوص اعاده دادرسی می باشد.

  الف) به این صورت پرونده ای که فرآیند دادرسی خود را به طور کامل گذرانده و نهایتا رأی نهایی در مورد آن صادر شده است. بعد از قطعیت یافتن حکم صادر شده، محکوم علیه پرونده براساس دلایل و جهاتی که در ادامه توضیح می دهیم، درخواست اعاده دادرسی خود را به مرجع صالح ارائه خواهد کرد. به عبارت دیگر بهتر است درخواست کننده به صورت مستقل و بدون اینکه دعوایی در حال رسیدگی باشد، درخواست خود را مطرح نمایند.

 • طاری: زمانی که در هنگام دادرسی به عنوان دلیل حکمی صادر شود و  برای فردی که حکم علیه وی ابزار شده باشد می تواند در خصوص آن درخواست اعاده دادرسی نماید بطوریکه در این قسمت در زمان رسیدگی کردن به پرونده های دیگر رایی مستند هست که در پرونده رای در حال رسیدگی مفید و موثر باشد. در زمانی که شخصی که رای استناد شده علیه او هست و ادعا دارد که رای به طور مثال براساس سند جعل شده صادر گشته می تواند به یکی از شعبه های دادگاه صادرکننده رای قطعی مراجعه کرده و نسبت به درخواست اعاده دادرسی نماید.

  این درخواست در جریان رسیدگی به پرونده دیگری مطرح می شود، به این صورت که در دعوایی خواهان برای ثابت کردن ادعای خود بر علیه خوانده به حکمی استناد می کند که درگذشته از دادگاه دیگری صادر شده بود، در اینجا خوانده که بر اثر صادر شدن آن حکم ضرر دیده است می تواند درخواست را برای پرونده سابق طرح کند. به این صورت که از درخواست، اعاده دادرسی طاری گفته می شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سؤالات متداول در مورد قرارداد کاری

بخش های اعاده دادرسی

در خصوص اینکه موارد اعاده دادرسی مشخص و محدود باشد و اشخاص به بهانه هایی پوچ پرونده های مختومه را دوباره به جریان بیاندازند و دستگاه قضایی را درگیر  نمایند برای اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی گفته می شود.

فرد محکوم شده (محکوم علیه) در صورت وجود یک یا چند مورد حق درخواست اعاده دادرسی را دارد:

 1. ادعایخواهان  در مورد موضوع حکم نباشد.
 1. حکم به اندازه زیادی از(حکم)خواسته صادرشده باشد.به طورمثال خواهان پنج میلیون تومان از خوانده مطالبه کندو دادگاه خوانده رابه پرداخت پنجاه میلیون تومان محکوم کند.
 1. داشتن تضاد در موارد حکم که ناشی از استناد به اصول یا مورد متضاد باشد.
 1. در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. این جهت اعاده پ موقوف به ۵ شرط است: وحدت دعوا، وحدت اصحاب دعوا، وحدت دادگاه، معارضۀ دو حکم، قطعی بودن دو حکم.
 1. در صورتی که طرف مقابل اعاده دادرسی حیله و جعلی در کار داشته که در حکم دادگاه مفید بوده است.
 1. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
 1. پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده باشد. در واقع باید سند مورد ادعا در هنگام رسیدگی موجود بوده ولی در اختیار شخص قرار نداشته و اصطلاحا مکتوم بوده باشد. تذکر این نکته ضروری است که اگر دادرس به غیر از موارد هفت‌گانه مذکور، جهتی را برای اعاده قبول کند و قرار قبولی اعاده را صادر کند دادگاه انتظامی وی را متخلف می‌‌شمارد.

وکیل اعاده دادرسی

مرجع صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی

طبق قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی باید به صورت قطعی به دادگاه صادر کننده تقدیم شده و با در نظر داشتن موضوع اگر بخاطر رایی که صادره تقاضای تجدید نظرخواهی بشود درخواست اعاده باید به دادگاه تقدیم تجدید نظر تقدیم شود و در صورتی که رای صادر شده بدون اعتراض و تجدید نظرخواهی قطعی شود درخواست اعاده باید به همان دادگاه تقدیم گردد.

رای صادر شده از طرف دادگاه بخاطر قطعیت اثری که دارد مثل همان رایی هست که در ابتدا از این دادگاه صادر می شد.بنابراین اگر اعاده به دادگاه تجدید نظر تحویل شود رای صادره قطعی و در صورتی که به دادگاه بدوی تحویل شود این رای صادره امکان تجدید نظر خواهی را دارد.دادخواست اعاده طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده ولی مرجع رسیدگی، دادگاه صادرکننده حکم است. در دیوان عالی کشور اعاده مدنی مطرح نمی شود در صورتی که قبول برخلاف امور جزایی قبول اعاده دادرسی همیشه با دیوان عالی کشور هست.

مهلت اعاده دادرسی با در نظر داشتن وکیل اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی 

بخاطر این که اعاده جنبه استثنایی و خلاف اصل دارد و زمان نیز محدود بوده تا حتی الامکان رای قطعی و قوت و اعتبار خود باقی بمانند ذی نفع تنها در زمان های قانونی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد برای افراد مقیم در ایران مهلت درخواست اعاده دادرسی 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه هست ولی زمان شروع این مهلت در رای حضوری قطعی از زمان ابلاغ در رای غیابی از تاریخ اتمام مهلت واخوهی و در خواست تجدید نظر که اگر اعاده به خاطر مغایرت دو حکم باشد از تاریخ آخرین ابلاغ هر دو حکم و اگر اعاده به خاطر حیله و جعل باشد از تاریخ ابلاغ نهایی حکم مربوط به اثبت حیله یا جعل است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   اثرات مصرف ماشروم‌ ها (قارچ جادو)

آثار و شیوه رسیدگی وکیل اعاده دادرسی با وکیل

اعاده دادرسی اثر تاخیر ندارد بدین صورت که درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم اجرای آن متوقف نمی گردد.

اگر قرار قبولی صادر شود در صورتی که محکوم‌به، غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد اما اگر مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارات احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له، تامین مناسب گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد درخواست اعاده دادرسی اثر انتقالی در محدوده برای ادعا شده هست یعنی دادگاه در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید دوباره نسبت به امور و حکم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

اعاده دادرسی در مورد روش رسیدگی دادگاه به دو روش تقسیم می شود:

 • اول رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی که آیا در یکی از جهت های هفت گانه دادخواست تنظیم شده و آیا حکم مورد اعاده دادرسی، از حکم مورد قبول اعاده دادرسی می باشد و آیا تقاضاکننده اعاده دادرسی در موعد قانونی دادخواست اعاده را  تقدیم کرده است؟
 • دوم رسیدگی ماهوی به اصل دعوا اگر دادگاه قبول ادعاده دادرسی را پذیرفت باید با رسیدگی در ماهیت تکلیف دعوا را مشخص کند.چون با پذیرفتن اعاده دادرسی حکم اول از بین می رود و  دادگاه با رسیدگی ماهوی حکم دوم را می دهد ولی اگر برای اعاده دادرسی دو حکم متفاوت باشد.پس از اینکه دادگاه قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر کرد برای فسخ حکم دوم احتیاج به حکم مجدد نیست و حکم اول به قوت خود می باشد.

جهات اعاده دادرسی از نظر دادگاه و وکیل

در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 426 جهات و دلایلی که براساس آن می توان درخواست اعاده دادرسی مدنی را مطرح کرد، بیان شده است. این جهات به شرح زیر است:

 • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 • طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
 • موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
 • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 • حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
 • بعد از صادر شدن حکم اسناد و مدارکی به دست می آید که بخاطر حقانیت درخواست کننده باشد و ثابت شود در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار تقاضا کننده نبوده است.
 • تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد وجود داشته باشد.
 • حکم دادگاه مستند به اسنادی است که بعد از صادر شدن حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. البته مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی حقوقی مبنی بر بی اعتباری سند و یا رأی قطعی کیفری منبی بر جرم جعل، ثابت شده باشد.
 • مطابق با ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اصالت یا جعل بودن سند به موجب رأی قطعی کیفری اثبات شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی، قابل استفاده است.
 • طبق مصوبه مجلس در سال 1385 جهت دیگری هم به موارد بالا اضافه شد با این موضوع که اگر حکم صادر شده از دادگاهی طبق نظر رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین شناخته شود، این پرونده برای اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. در این راستا مقامات قضایی مشخصی هم می توانند رئیس قوه قضاییه را از وجود چنین مواردی با خبر گردانند که عبارتند از: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان.

هزینه ی دادرسی درخواست اعاده ی دادرسی مدنی چقدر است؟

طبق جدول هزینه های دادرسی در سال 1397 هزینه دادرسی برای درخواست اعاده دادرسی در دعوای مالی 5/5 درصد محکوم به (آنچه در مورد آن حکم داده شده است) و در دعوای غیر مالی از 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار ریال است.

آیا درخواست اعاده ی دادرسی منحصرا متعلق به دعاوی مربوط به مراجع دادگستری است ؟

روش فوق العاده شکایت از آراء منحصر به مراجع قضایی دادگستری نبوده و در دیگر مراجع اداری مثل دیوان عدالت اداری هم انجام می شود که جزئیات اجرای آن طبق قانون خاص تعلق به دیوان عدالت اداری دارد. بعنوان مثال ارائه درخواست مقید به زمان خاصی نیست و همچنین چنانچه قرار رد درخواست اعاده دادرسی از شعب بدوی دیوان ابلاغ شود، مثل مراجع دادگستری، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رویه دادگاه خانواده در طلاق توافقی

اعاده دادرسی  (بازگرداندن) چیست؟

اعاده دادرسی روشی برای شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی می شد با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، زیرا شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی ‌دهد که چنین حکمی بماند.

هدف از وکیل اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. چنانچه در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، آن حکم باید دوباره مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، بنابراین برای اینکه رأی دادگاه ‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش ‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می ‌شود: 1- اعاده دادرسی اصلی 2- اعاده دادرسی طاری

1- اعاده دادرسی اصلی

طبق ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می ‎شود. هرگاه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین (خواهان و خوانده) حکمی که قبلاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح نماید، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

2- اعاده دادرسی طاری

طبق ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎ شود. دادرسی طاری در مقابل دادرسی اصلی قرار دارد یعنی برخلاف اعاده دادرسی اصلی پرونده ‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

اصحاب دعوی در اعاده دادرسی

خواهان و خوانده دادرسی نخستین، نمایندگان و وکیل اعاده دادرسی طرفین دعوی و قائم‌مقام طرفین حق درخواست اعاده دادرسی را دارند. همچنین وارث در صورتی می‌ توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند که حق موضوع دعوی قائم به شخص متوفی نباشد. مثلاً اگر شخصی که به استناد سندی محکوم شده باشد فوت شود ورثه او می ‌توانند اگر جعلی بودن سند مستند حکم به موجب رأی نهایی اثبات شود در مهلت تعیین شده از حکم مورد نظر درخواست اعاده دادرسی کنند.

فوت محکوم له مورد درخواست اعاده دادرسی نیز در صورتی که سایر شرایط حاصل باشد، نمی ‌تواند مانع اعاده دادرسی علیه وراث او باشد.

طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی ورود ثالث (سوم) را مجاز دانسته است و به موجب ماده 441 همین قانون در اعاده دارسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی ‌تواند داخل در دعوی شود، بنابراین توقیف و جلب ثالث نیز در دعوی اعاده دادرسی ممنوع می ‌باشد.

چگونه کار خود را بهترین وکیل اعاده دادرسی مدنی متخصص  سپاریم؟

بهترین وکیل اعاده دادرسی فردیست که تجربه در امر وکالت برای اعاده دادرسی مدنی و شرایط قانونی شکایت از آراء دادگاه قضایی را دارد. برای انتخاب وکیل دادستان شرایطی از جمله:

 هزینه مشاوره اولیه وکیل اعاده دادسی

 • دریافت چند متن پیشنهادی از وکیل اعاده دادرسی متخصص
 • دریافت رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل اعاده دادرسی
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز دیگر کاربران به وکلا

برای مشاوره تخصصی با وکیل اعاده دادرسی در موسسه حقوقی کیانداد می توانید با شماره تلفن های 02122904873تماس حاصل نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید،می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

برای مشاهده روش جدید اعاده دادرسی در دادگاه کلیک کنید

۲ دیدگاه

 • سلام.بنده به دلیل این که یکبار به خاطر نبودن مدارک کافی حکمم از دیوان نقض شد و در مرحله دوم با تبانی وکیلم و بیان نکردن مدارک موجود و جزییات و دفاعیات بلاوجح طرف مقابل و اراعه مدارک غیر واقعی محکوم شدم.والان هیچ راهی ندارم.لطفا کمک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *