تحدید حدود

تحدید حدود


نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض به تحدید حدود

نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض به تحدید حدود بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.

آیا می توان به تحدید حدود اعتراض کرد؟

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، دعوی اعتراض به تحدید حدود مشابه اعتراض به ثبت می ‌باشد. جز اینکه در دعوی اعتراض به تحدید حدود، معترض نسبت به تقاضای ثبت ملک کلاً اعتراضی ندارد، بلکه اعتراض او به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است و به عبارت دیگر حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است. در حالیکه در دعوی اعتراض به ثبت اعتراض به کل ثبت است.

مطابق ماده 20 قانون ثبت مجاوری (همسایه ای) که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می ‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض حال دهد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می‌ تواند مطابق مقررات این ماده اعلام وضعیت کند و پس از بررسی اعتراض و احراز شرایط به شرح ذیل تصمیم خواهد گرفت.

شرایط رسیدگی ابطال سند رسمی در دادگاه

طرفین دعوی در اعتراض به تحدید حدود ملک

به موجب ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک، مجاورین و متقاضی ثبت حق اعتراض به حدود را دارند. فلذا مجاور فقط نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می ‌تواند اعتراض کند نه نسبت به حدودی که با آنها مجاورت ندارد، چون ذینفع محسوب نمی‌شود و همچنین تقاضاکننده ثبت در موقع تحدید اگر خودش یا نماینده او حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید شده باشد وی می ‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   حقوق تأمین اجتماعی

اداره اوقاف، متولی و ناظر موقوفات، موقوف علیهم، متصدی امور حسبی، محبوس لهم، وصی، ناظر و نیز کسانی که پس از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذیحق می‌شوند حق اعتراض دارند.

خوانده این دعوی اداره ثبت و در مواردی که از سوی غیر درخواست کننده ثبت به عمل می‌ آید متقاضی ثبت نیز می‌باشد.

برای اعتراض به تحدید حدود باید به چه مرجعی مراجعه نمود؟

 ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت، اعتراض به حدود نیز ابتدائاً باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده و گواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید.

به دعوای اعتراض به تحدید حدود به چه صورت رسیدگی می شود؟

مطابق ماده 20 قانون ثبت مهلت اعتراض به حدود سی روز از تاریخ صورت‌مجلس تحدید حدود است. لذا اولین رکن رسیدگی به اعتراض توجه به این مهلت است که رعایت شده یا خیر؟ سپس دادگاه با ملاحظه مستندات خواهان و ارجاع امر به کارشناس توأم با معاینه محل و اخذ توضیحات نماینده ثبت و در صورت لزوم ملاحظه پرونده ثبتی احراز می‌نماید آیا به ملک معترض تجاوزی صورت گرفته یا خیر؟ به همین لحاظ اعتراض از سوی مجاورین (همسایگان ملک) به عمل می ‌آید نه غیرمجاور.

وقتی که اعتراض از طرف متقاضی ثبت به لحاظ عدم رعایت حدود صورت می‌ گیرد دادگاه به ادله وی توجه خواهد نمود. پس دادگاه باید در رسیدگی خود موارد ذیل را مورد لحاظ قرار دهد.

1- بررسی اینکه خواسته، اعتراض بر ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت است یا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت و در خصوص سند مالکیت است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   توقیف اموال و ابطال عملیات اجرایی ثبت

2- استعلام وضعیت ثبتی پلاک ثبتی موردنظر از جهت جواز، جریان ثبتی، مالکین و تعداد و میزان سهام هر کدام از آنها.

3- مهلت تقدیم دادخواست به دادگاه صالح یک ماه از تاریخ اعتراض به حدود از سوی خواهان، که این مدت امکان دارد. به دو ماه افزایش یابد زیرا ملاک، تاریخ تقدیم اعتراض است. بنابراین کسی که در آخرین روز (روز سی‌ام) به اداره ثبت نسبت به صورت‌مجلس تحدید حدود اعتراض نماید، سی روز دیگر برای تقدیم دادخواست به دادگاه مهلت دارد.

4- مطالبه پرونده ثبتی ملک مورد تقاضای ثبت از اداره ثبت و ملاحظه آن و خلاصه‌نویسی و استخراج مطالب مفید از پرونده ثبتی و احراز اینکه عملیات مقدماتی ثبت، وفق مقررات قانونی انجام پذیرفته یا خیر؟

5- ارجاع موضوع به کارشناسی و یا صدور قرارهای تحقیق و معاینه محلی و اجرای آنها و بررسی ادله و مستندات ابرازی طرفین جهت احراز صحت و سقم ادعای هر کدام مبنی بر مالکیت محل مورد اختلاف.

شما مخاطب گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی با وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *