مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر


مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر

بر اساس ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز و مشخص شدن یکی از شرایط زیر در حکم مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر می‌باشند:

الف) مواردی که مباشر جرم (عامل و دستیار) و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

(منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می‌باشد).

ب)درصورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1390) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین (دیوانگان) برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت) کلیه جرائم موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در مورد سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.

اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده مشروط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

  • همچنین بر اساس تبصره ماده 45 این قانون، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق (تأخیر) اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی (گذشت و چشم‌پوشی) به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   واخواهی به چه معناست؟

و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق نماید.

مجازات مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر

مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام و ضبط (مصادره) اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *