فرجام‌خواهی


مرجع تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی انجام می‌شود، بنابراین در صورتی که از رأی دادگاه بدوی (نخستین) فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی و نخستین داده مى‌شود و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم خواهد شد.

هرگاه ذی‌نفع از طریق دادستان کل کشور درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در صورت این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و پیوست‌ها، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه (پیوست) پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

مهلت فرجام‌خواهی

بر اساس ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم (ساکن) خارج از کشور 2 ماه می‌باشد.

همچنین اگر ذینفع درخواست فرجام‌ خواهی را از طریق دادستان کل کشور تقدیم نماید، در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ پایان مهلت فرجام‌ خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در مورد تأیید قرار رد دادخواست فرجامی است.

ابتدای مهلت فرجام‌ خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌ خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی و نخستین که نسبت به آن تجدیدنظر‌خواهی نشده است، از تاریخ پایان مهلت تجدیدنظر آغاز می‌شود.

انواع قرار و نحوه فرجام‌خواهی از آنها

  • قرار اعدادی: بعضی از قرارهای صادره از دادگاه‌ها، اعدادی هستند، یعنی قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مى‌شوند و پرونده را برای صدور رأی آماده می‌کنند، مثل قرار کارشناسی، سوگند خوردن، استماع (شنیدن) شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن. قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجام‌خواهی ندارد.
  • اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منتهی به ختم دادرسی و مختومه شدن (بسته شدن) پرونده مى‌شود، هر چند منتهی به فصل خصومت (کشف حقیقت) نشده باشد. مانند قرارهای رد دعوا، ابطال دادخواست و…
  • بعضی از قرارهایی که منتهی به ختم و پایان دادرسی و بسته شدن پرونده مى‌شود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشند.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   عوارض جانبی مصرف داروی متادون

این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *