مجازات وارد کردن مواد مخدر

مجازات وارد کردن مواد مخدر به زندان، بازداشتگاه و اردوگاه بازپروری

بر اساس ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به داخل زندان، بازداشتگاه و اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اَشد (بیشترین) مجازات‌های ذکر شده ‌در مواد 4 تا 9 محکوم می‌‌گردد.مجازات وارد کردن مواد مخدر به زندان، بازداشتگاه و اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان توسط مأمور دولت

  • بر اساس ماده 12 این قانون در صورتی که مرتکب جرم وارد کردن مواد مخدر به زندان، بازداشتگاه و اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان از مأموران دولت باشد علاوه بر اَشد (بیشترین) مجازات‌های ذکر شده ‌در مواد ۴ تا ۹ این قانون به انفصال و برکناری دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌‌شود.
  • چنانچه در اثر سهل‌انگاری (کوتاهی) و مسامحه (همدستی) مأموران، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی (خطاکار) به تناسب، به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند:
  1. تنزل (کاهش) درجه
  2. ‌انفصال و برکناری موقت
  3. انفصال و برکناری دائم

مجازات جرم برپا کردن یا اداره کردن مکانی برای مصرف مواد مخدر

  • بر اساس ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، هر کس به منظور استعمال و مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مکانی را دایر و برپا یا اداره نماید به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
  • همچنین بر اساس تبصره این ماده در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات تعیین شده در این ماده، موافقت اصولی و پروانه ‌بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط، به مدت یک سال از اعتبار می‌‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد ذکر شده به ‌نفع دولت ضبط و توقیف می‌گردد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   وکیل طلاق توافقی وخانواده

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *