مجازات خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67

بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 67، هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل (زیر) همین‌ ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌‌شود:

  1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
  2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
  3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس
  4. بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
  5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات تعیین شده در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌ می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
  6.  بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق تعیین شده در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
  • نکته: ‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های ماده ۴ این قانون خواهند بود و ‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌شوند.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *