مجازات حمل، نگهداری، تولید، توزیع، خرید و فروش هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات آنها در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67

بر اساس ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال اس دی)، متیلن دی اکسی مت‌آمفتامین (ام دی ام آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی اچ بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌‌رسد را وارد کشور کند و یا اقدام به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

  1. تا پنج سانتی‌گرم مواد، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
  2. بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
  3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
  4. بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  6. یش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   شرایط خاتمه قرارداد کار

مجازات قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه

بر اساس ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب ‌در ملاء عام (در نظر عموم و آشکارا) اجرا خواهد شد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *