0

مجازات تکرار جرائم ذکر شده درمواد 4و5 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب67

مجازات تکرار جرائم ذکر شده در مواد 4 و 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 

بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، مرتکبین جرائم ذکر شده در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ این قانون در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند که مجازات تکرار جرائم عبارتند از:

  1. بار دوم: به یک و نیم، برابر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردند.
  2. بار سوم: به دو برابر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردند.
  3. مرتبه‌‌های بعد: به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند‌ شد.
  4. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد: حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
  5. چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ این قانون میزان مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم ‌محکوم می‌گردد.
  6. چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از مواد ۴ و ۵ این قانون یا بندهای ذکر شده در ماده ۵ مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر ‌مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.

مجازات استفاده از ملک برای انبار کردن، تولید و توزیع مواد مخدر

بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی معد (آماده) سازد و یا مورد ‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری قرار دهد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی

موافقت اصولی‌ و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب (پروانه کار) واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و باطل می‌شود و واحد یا واحدهای ذکر شده در این ماده به نفع دولت ضبط (توقیف) ‌می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

1 × چهار =