قراداد کار معین

قراداد کار معین


قراداد کار معین چیست؟

قراداد کار معین به انجام کار معینی توسط کارگر گفته می‌شود، که در صورت انجام دادن کار مورد توافق، تعهد کارگر پایان یافته و قرارداد کار به اتمام می‌رسد.

به همین دلیل قراداد کار معین با قراردادهای پیمانکاری که مشمول مقررات قانون مدنی است، تشابهاتی دارد.

چنانچه کارگر با ابزار و لوازم متعلق به کارفرما و بنا به دستور او در محل کارگاه، اقدام به انجام کار معینی مانند رنگ کردن تعدادی خودرو کند، قرارداد آنها مشمول موارد حمایتی نوشته شده در قانون کار می‌شود.

کار کنتراتی (قراردادی)

در مواردی که کار به صورت کنتراتی و قراردادی سفارش داده می‌شود و نه تنها تهیه ابزار و لوازم کار بر عهده پیمانکار است، بلکه حدود و ساعات و نیز چگونگی انجام کار تماماً با مدیریت وی انجام می‌پذیرد، کارهای پروژه‌ای پیمانکار در قلمرو عمومات قانون مدنی قرار می‌گیرد.

بهترین نمونه و مثال در این مورد، تمامی کارهایی است که به نوعی شامل رابطه بین صاحب کار و حرفه‌های گوناگون مانند رنگ‌کاری، شیشه‌بری، بنایی، و کارهای ساختمانی در محل‌های مسکونی و… می‌شود و انجام تعهد نه تنها در کارگاهی صورت نمی‌پذیرد، بلکه مواردی را در بر می‌گیرد که انجام آن به صورت مشروط و خاص با ابزار و مواد اولیه و تجهیزات و دستمزد آن بر اساس نرخ ساعتی، روزانه یا به طور مطلق و بدون رابطه تبعیتی (قراردادی) مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

حق سنوات در قرارداد کار معین

اگرچه بر اساس قانون کار، در صورت پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین، رابطه قراردادی پایان می‌یابد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   مجازات وارد و صادر کردن، تولید و توزیع مواد مخدر و روان‌گردان

اما چنانچه این رابطه یک سال یا بیشتر به طول انجامد، کارگر استحقاق دریافت حق سنوات اعم از متوالی و متناوب (پی در پی)، معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار خواهد داشت.

این در حالی است که بر اساس ظرفیت‌های اشاره شده در قانون مدنی در تمامی موارد اجاره اشخاص، به جز اجرت و دستمزد از هیچ یک از امتیازات حمایتی نوشته شده در قانون کار برخوردار نمی‌باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *