رسیدگی به صلاحیت

رسیدگی به صلاحیت


رسیدگی به صلاحیت قضات در دادگاه عالی صلاحیت

براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت پس از دریافت پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت تعیین شده با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده است برای حضور در جلسه دادگاه و دفاع به طور مقتضی و مناسب دعوت می‌شود پس از تفهیم دلایل تردید، مدافعات وی استماع (شنیدن) و صورت‌مجلس می‌گردد.

عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مذکور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود.

در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضای کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات، در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌نماید

 • طبق ماده ۴۶ آیین‌نامه، چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده (منتقل کردن) می‌کند.

کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات، موظف است موارد نقص را بر طرف و در صورت ضرورت با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی بازمی‌گرداند.

مجازات قاضی در صورت عدم صلاحیت

دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز و تشخیص عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌نماید.

 1. تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی
 2. بازخریدی
 3. بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
 4. انفصال (برکناری) دائم از مشاغل قضایی
 5. انفصال دائم از خدمات دولتی

اعتراض به رأی دادگاه عالی صلاحیت

 • بر اساس ماده ۴۷ آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را ظرف مهلت تعیین شده به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم کند.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   راه‌هایی که برای وکالت باید پیمود

چنانچه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد طبق ماده 48 آیین‌نامه، دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد.

 • بر اساس ماده ۴۹ آیین‌نامه، پس از دریافت پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری مقتضی (مناسب) می‌نماید.

در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظرخواه را برای ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص و کمبود در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص، پرونده را به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات، بازگرداند.
کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده (منتقل کردن) نماید.

 •  پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتی که رئیس قوه قضاییه آن را تأیید و دستور اجرای آن را صادر نماید، بر اساس ماده 50 آیین‌نامه، مراتب جهت اقدام مناسب، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود.
  رونوشت نامه نیز برای ثبت در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *