رد مال در جرم کلاهبرداری ملکی

رد مال در جرم کلاهبرداری ملکی


رد مال در جرم کلاهبرداری ملکی

در ادامه مقاله قبل در مورد پرونده رد مال در جرم کلاهبرداری ملکی در این مقاله به ادامه رأی دادگاه بدوی (نخستین) و رأی دادگاه تجدیدنظر می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد رد مال در جرم کلاهبرداری (فروش مال غیر)

ادامه رأی دادگاه بدوی (نخستین)

ثانیاً: حکم بر محکومیت آقای س با توجه به فقدان سابقه کیفری وی و لحاظ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد ایشان به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد.

سند جعلی نیز پس از قطعیت رأی در اجرای احکام از بین می‌رود.

رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان الف- متهمین بدوی (نخستین) 1- ع با وکالت آقای ع ۲- س، ب- شاکی بدوی آقای ج نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۵۱ مورخ ۸/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی رباط‌کریم که شامل محکومیت آقای ع به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی به اتهام فروش مال غیر و دو فقره حبس به اتهام جعل و مشارکت در استفاده از سند مجعول (جعل شده) و محکومیت آقای س به پرداخت جزای نقدی به اتهام مشارکت در استفاده از سند مجعول می‌باشد، ردیف الف بـه محکومیت خود و ردیف ب به میزان مجازات علیه ردیف الف اقدام به اعتراض کرده‌اند.

با توجه به مجموع محتویات پرونده ارتکاب جرم انتسابی (نسبت داده شده) توسط ردیف الف محرز و مسلم است، لکن توجهاً به این که جعل مقدمه انتقال مال غیر است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دستور موقت استرداد فرزند

مجازات آن را حذف و عنایتاً به تاریخ وقوع و استفاده از سند مجعول جرم انتسابی موصوف مستنداً به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشمول مرور زمان می‌باشد.

بنابراین و مستنداً به مواد ۲۴۰ و ۲۵۷ همان قانون اولاً بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض (شکستن رأی) و قرار موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) ردیف الف از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را صادر و ثانیاً دادنامه را در بخش‌های دیگر تأیید و استوار می‌نماید.

رأی صادره قطعی می‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *