رأی وحدت رویه شماره 690

رأی وحدت رویه شماره 690


رأی وحدت رویه شماره 690

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 690 در این مقاله به بیان خلاصه پرونده دوم و درخواست صدور رأی وحدت رویه می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

در پرونده کلاسه 82/7د/1117 آقای … علیه آقای. .. شکایتی با عنوان تصرف عدوانی (تصرف مال غیر بدون رضایت مالک) تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله (نبودن دلایل) قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

رأی دادگاه بدوی در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 690

شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی (نخستین) ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر رأی وحدت رویه شماره 690

مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر می‌نماید و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال می‌گردد و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 323 مورخ 27/4/1383 با این استدلال که دادنامه بدوی و نخستین قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، به استناد بند «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

درخواست صدور  رأی وحدت رویه شماره 690

معاون اول دادستان کل کشور: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع مشابهی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به طوری که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشای رأی نموده است، لکن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رأی وحدت رویه شماره 765

بدین ترتیب در موضوع مشابهی از دو مرجع قضایی، آرای متفاوتی صادر شده است.

مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است تعیین فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

ادامه مطلب ….

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *