رأی وحدت رویه شماره 553

رأی وحدت رویه شماره 553


ر‌أی وحدت رویه شماره 553

در مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 553 (با موضوع لزوم صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌ دادگاه مزبور در مقام تجدیدنظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند.) خلاصه پرونده اول و رأی دادگاه تجدیدنظر را توضیح دادیم و در این مقاله به رأی دیوان عالی کشور در مورد اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر و همچنین خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی دیوان عالی کشور

آقای س به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 552/17 مورخ 20/8/66 به شرح زیر رأی صادر نموده است:

نظر به این که نظریه کتبی شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد در مقام پژوهش‌خواهی (تجدیدنظرخواهی) از رأی مورخ 20/1/65 دادسرای‌ عمومی خرم‌آباد صادر گردیده است و با توجه به ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور‌ رأی می‌باشد نه اظهارنظر، بنابراین مقرر (تعیین کردن) می‌دارد، دفتر پرونده را از آمار کسر و برای تصمیم‌گیری شایسته به مرجع مربوطه اعاده (برگشت) دهد.

خلاصه پرونده دوم

در پرونده شماره 55/1044 آقای الف برای آقایان ع و ه ساکنین روستایی از توابع خرم‌آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح‌ داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1/10/37 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت (بهره بردن از کار یا مال غیر با اجازه مالک) می‌نمایید و با توجه به اینکه مدت قرارداد‌ به پایان رسیده است، در اجرای ماده 10 قانون تصرف عدوانی (تصرف مال بدون رضایت مالک) ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام نموده و در غیر این صورت از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون ‌باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم‌آباد دادخواهی نموده.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رأی وحدت رویه ی شماره 553

رأی دادسرا

دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف‌ عدوانی (تصرف مال بدون رضایت مالک) حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *