اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور


در مقاله قبل به بیان رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) در سه پرونده مختلف پرداختیم.

رأی دیوان عالی کشور در پرونده چهارم در مورد درخواست اعاده دادرسی

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۳-۳۱/۳۰۵۹ در مورد درخواست اعاده دادرسی ناو استوار دوم… از حکم قطعی دادگاه نظامی ۲ خوزستان چنین انشای رأی نموده است:

«با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی صادره درباره محکو علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به اینکه مدت ۳ ماه دارای استراحت پزشکی می‌باشد و گواهی نوشته شده مورد تأیید بیمارستان آموزش تخصص‌های دریایی قرار گرفته به استناد ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی و تجدید محاکمه موافقت نموده است، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه نظامی ۲ خوزستان ارجاع (واگذار) می‌گردد».

رأی دیوان عالی کشور در پرونده پنجم در مورد درخواست اعاده دادرسی

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۵/۱۶/۲۴۹۹ در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای … از حکم قطعی دادگاه کیفری ۱ شاهرود قائم‌مقام دادگاه کیفری ۲ پس از رسیدگی به این شرح رأی صادر نموده است:

نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون مجازات جرم نسبت داده شده در ماده ۸۴ قانون تعزیرات حبس تعیین شده است و صدور حکم شلاق در موضوع بحث وجهه قانونی و شرعی (دینی) ندارد.

بنابراین به لحاظ بند ۵ ماه ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، درخواست اعاده دادرسی آقای … نسبت به محکومیت خود به شرح رأی شماره ۳۸۶۲/۹/۱۱-۶۷ دادگاه کیفری ۱ شاهرود موجه است و با نقض (شکستن رأی) آن رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۲ شاهرود و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری ۲ به محل وقوع بزه (جرم) ارجاع می‌گردد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رأی دیوان عالی کشور در پرونده چهارم در مورد درخواست اعاده دادرسی

رأی دیوان عالی کشور در پرونده ششم در مورد درخواست اعاده دادرسی

شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۹/۲۰-۲۹۱۲ در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای … از حکم قطعی دادگاه کیفری ۱ زنجان رسیدگی و رأی خود را به این شرح صادر نموده است:

درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه منطبق (هماهنگ) با بند ۳ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۴ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ می‌باشد.

بنابراین با پذیرش درخواست اعاده دادرسی رأی شماره ۶۸/۲۷۴/۵ ۳ دادگاه کیفری ۱ زنجان نقض (شکستن رأی) و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ زنجان یا قائم‌مقام آن ارجاع (واگذار) می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *